Monitorul Oficial
nr. 377/3 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.107/27-04-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
-
  2.   D. nr.459/26-04-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
-
  3.   L. nr.109/27-04-2006 
LEGE pentru înființarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, județul Alba
-
  4.   D. nr.461/26-04-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, județul Alba
-
  5.   D. nr.466/02-05-2006 
DECRET privind numirea unui ambasador
-
  6.   O. nr.83/26-04-2006 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  7.   O. nr.187/18-04-2006 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Instrucțiunilor privind managementul, utilizarea și protecția materialului criptografic NATO în România, I.C.-1
-
  8.   O. nr.284/26-04-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 462/2003 privind evidența agenților economici care cultivă plante modificate genetic
-
  9.   O. nr.617/19-04-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2006 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală
-
  10.   O. nr.6.637/17-04-2006 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM - Broker de asigurare S.A. București
-
  11.   Decizie nr.59/27-03-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind stabilirea condițiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligația de a solicita înregistrarea în Registrul național al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio și casete video
-


Joi, 09 februarie 2023, 15:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.