Monitorul Oficial
nr. 357/20 aprilie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.31/19-04-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
V
  2.   H.G. nr.500/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  3.   H.G. nr.501/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
-
  4.   H.G. nr.502/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2006, în vederea demarării lucrărilor de reparații capitale la Teatrul Național din Târgu Mureș
-
  5.   H.G. nr.509/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județele Constanța, Dolj și Tulcea
-
  6.   Decizie nr.42/20-04-2006 
DECIZIE pentru numirea domnului Cristian Irinel Munteanu în funcția de președinte al Agenției Naționale de Control al Exporturilor
-
  7.   O. nr.415/17-04-2006 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2006
-
  8.   O. nr.568/12-04-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
A


Luni, 24 ianuarie 2022, 15:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.