Monitorul Oficial
nr. 1120/12 decembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.597/08-11-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 115 alin. (2) și art. 188 lit. d) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
  2.   O.U.G. nr.174/08-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
-
  3.   H.G. nr.1.515/29-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Justiției pe anul 2005
-
  4.   H.G. nr.1.516/29-11-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii
-
  5.   Decizie nr.499/07-12-2005 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Corina Coman din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  6.   Decizie nr.500/07-12-2005 
DECIZIE privind numirea domnului Ion Șerpe în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  7.   O. nr.1.017/1.144/1.171/03-10,27-10,17-11-2005 (M.A.P.D.R., M.S., M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare și omologare a produselor de protecție a plantelor
-


Duminică, 23 iunie 2024, 13:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.