Monitorul Oficial
nr. 798/2 septembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.378/07-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
-
  2.   H.G. nr.975/25-08-2005 
HOTĂRÂRE privind asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor prevăzute de legislația sanitară veterinară în scopul identificării animalelor domestice aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
  3.   H.G. nr.980/25-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A.
-
  4.   H.G. nr.981/25-08-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Centrala Electrică de Termoficare Arad" - S.A.
-
Republicare:
  5.   L. nr.10/08-02-2001 
LEGE privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
Rectificare:
  6.   L. nr.122/05-05-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
-


Joi, 20 iunie 2024, 01:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.