Monitorul Oficial
nr. 584/6 iulie 2005

Publicare
  1.   L. nr.201/23-06-2005 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
-
  2.   D. nr.533/21-06-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
-
  3.   D.C.C. nr.188/31-03-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) și (7) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, precum și ale art. II alin. (1), (5), (6) și (7) din aceeași ordonanță
-
  4.   D.C.C. nr.286/07-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 și art. 54 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
  5.   O. nr.636/23-06-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii
A


Duminică, 23 iunie 2024, 15:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.