Monitorul Oficial
nr. 320/15 aprilie 2005

Publicare
  1.   L. nr.88/08-04-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale
-
  2.   D. nr.211/06-04-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăți comerciale producătoare de aparatură și instrumente medicale
i
  3.   L. nr.89/08-04-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
-
  4.   D. nr.212/06-04-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
i
  5.   D.C.C. nr.102/22-02-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  6.   H.G. nr.266/31-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol
A
  7.   H.G. nr.267/31-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A
  8.   H.G. nr.272/31-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 739/1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plății în valută a cotizațiilor la organismele internaționale, datorate de către instituțiile publice
-
  9.   H.G. nr.273/31-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
i
  10.   H.G. nr.281/07-04-2005 
HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.428/2004 pentru aprobarea și implementarea proiectului privind "Colectarea, sortarea și reciclarea deșeurilor urbane în municipiul București"
i
  11.   H.G. nr.283/07-04-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale cadrelor militare în activitate
-
  12.   H.G. nr.285/07-04-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Autorității Navale Române
i
  13.   H.G. nr.286/07-04-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizarea străzilor urbane în București - reabilitare străzi"
i
  14.   O. nr.227/74/21-03,18-03-2005 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005
-
  15.   O. nr.4.594/04-04-2005 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "BICAPA" - S.A. Târnăveni
I


Joi, 13 iunie 2024, 14:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.