Monitorul Oficial
nr. 960/20 octombrie 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.384/30-09-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin art. I pct. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.1.640/07-10-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
-
  3.   O. nr.370/28-09-2004 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgență
A
  4.   O. nr.2.397/08-09-2004 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Teleajen nr. 15A, sectorul 2
i
  5.   O. nr.4.615 bis/06-09-2004 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aplicarea programului "A doua șansă" în anul școlar 2004-2005
-


Luni, 27 mai 2024, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.