Monitorul Oficial
nr. 846/15 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.50/13-09-2004 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
i
  2.   O.U.G. nr.64/02-09-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
A
  3.   H.G. nr.1.465/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măciuca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Măciuca, județul Vâlcea
i
  4.   H.G. nr.1.466/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind declasificarea unor informații secrete de stat elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice
-
  5.   H.G. nr.1.469/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții cuprins în programul ISPA "Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitești și zonele arondate", județul Argeș
i
  6.   H.G. nr.1.472/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind încadrarea Reprezentanței Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizațiile Internaționale, cu sediul la Viena
-
  7.   H.G. nr.1.476/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile, situate în județul Botoșani, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective
i
  8.   H.G. nr.1.480/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Organizației "Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică
I
  9.   H.G. nr.1.481/09-09-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Creștine de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România "Betania" ca fiind de utilitate publică
I
  10.   O. nr.211/13-09-2004 (A.N.I.M.M.C.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 199/2004 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
-
  11.   O. nr.610/19-08-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, cu privire la autorizarea și verificarea tehnică periodică a centralelor de uz casnic
-


Vineri, 21 iunie 2024, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.