Monitorul Oficial
nr. 806/1 septembrie 2004

Publicare
  1.   H.C.D. nr.15/30-08-2004 
HOTĂRÂRE privind demisia unor deputați
i
  2.   O.U.G. nr.60/26-08-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
V
  3.   H.G. nr.1.329/19-08-2004 
HOTĂRÂRE privind mandatul instituției publice implicate și aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a unor societăți din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
  4.   H.G. nr.1.331/19-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole
-
  5.   H.G. nr.1.336/19-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și funcționarea unor societăți comerciale în domeniul energetic
-
  6.   H.G. nr.1.345/26-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Procesul-verbal al sesiunii extraordinare a Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat între România și Serbia și Muntenegru, desfășurată la Belgrad în perioada 5-7 mai 2004, semnat la Belgrad la 7 mai 2004
-
  7.   H.G. nr.1.349/26-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 40 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004 în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004 pentru finanțarea activităților de gestionare a deșeurilor radioactive, aflate în gestiunea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN- HH București, pe platforma București-Măgurele
i
  8.   H.G. nr.1.355/26-08-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei pentru alegerea primarilor în unele localități din județele Tulcea și Vaslui
i
  9.   H.G. nr.1.356/26-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea premiilor care se acordă sportivilor români medaliați la Jocurile Olimpice de Vară - Atena 2004 și suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru Comitetul Olimpic Român, prin bugetul Agenției Naționale pentru Sport
-
  10.   H.G. nr.1.352/26-08-2004 
HOTĂRÂRE privind drepturile acordate donatorilor de sânge
A


Luni, 22 aprilie 2024, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.