Monitorul Oficial
nr. 771/23 august 2004

Republicare:
  1.   L. nr.184/12-04-2001 
LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
V
Publicare
  2.   H.G. nr.1.267/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulești, județul Vrancea
i
  3.   H.G. nr.1.269/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, județul Vrancea
i
  4.   H.G. nr.1.270/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea statutului de consilier de stat al primului-ministru pentru doamna Corina Coman, detașată de Guvernul Republicii Franceze, în perioada mai 2004- iulie 2005
i
  5.   H.G. nr.1.272/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei hidrocentrale de mică putere, a stației de transformare aferente și a clădirilor administrative conexe din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A
I
  6.   H.G. nr.1.274/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, unor federații sportive naționale
i
  7.   H.G. nr.1.275/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Patriarhia Română - Parohia Ortodoxă Română din Roma, Italia
i
  8.   H.G. nr.1.276/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea "Fundației pentru sprijinul familiilor de vârstnici și a vârstnicilor aflați în situație de risc social" ca fiind de utilitate publică
I
  9.   H.G. nr.1.277/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației "Centrul de Resurse Juridice" ca fiind de utilitate publică
I
  10.   H.G. nr.1.278/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
I
  11.   O. nr.997/11-08-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
-
  12.   O. nr.537/03-08-2004 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind mandatarea Direcției generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere și Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice și dependințele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agenții economici care au avut în administrare sau în concesiune minele și carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003
-


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.