Monitorul Oficial
nr. 216/11 martie 2004

Publicare
  1.   L. nr.27/05-03-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
  2.   D. nr.94/04-03-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
i
  3.   D.C.C. nr.65/24-02-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 51 alin. (4) și art. 52 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
V
  4.   H.G. nr.265/26-02-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea de către Ministerul Justiției - Institutul Național de Expertize Criminalistice, în perioada 21-25 septembrie 2004, a întâlnirii grupului de lucru al experților în documente din rețeaua europeană a institutelor de științe criminalistice (ENFSI)
i
  5.   H.G. nr.268/26-02-2004 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator în vederea realizării unei rețele de comunicații pentru interconectarea Casei Radio București cu studiourile regionale, locale și diferite puncte de transmisie din București și din țară
-
  6.   H.G. nr.270/26-02-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
-


Duminică, 23 iunie 2024, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.