Monitorul Oficial
nr. 867/5 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.514/28-11-2003 
LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
  2.   D. nr.805/26-11-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
i
  3.   O. nr.903/25-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri", indicativ GT-059-03
-
  4.   O. nr.904/25-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind echilibrarea hidraulică a rețelelor termice cu apă caldă și apă fierbinte", indicativ MP-028-03
-
  5.   O. nr.905/25-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice", indicativ NP-084-03
-
  6.   O. nr.914/26-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice", indicativ GP-088-03
-
  7.   O. nr.976/28-11-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 503/2003 privind autorizarea unităților primprocesatoare de tutun
-
  8.   C. nr.35/24-11-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind retragerea din circulație și încetarea puterii circulatorii a bancnotelor cu valoarea nominală de 50.000 lei - emisiunea 2000 și de 100.000 lei - emisiunea 1998, imprimate pe hârtie, și punerea în circulație a bancnotei cu valoarea nominală de 1.000.000 lei, imprimată pe suport de polimer
-
  9.   C. nr.36/02-12-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna decembrie 2003
-


Luni, 15 iulie 2024, 22:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.