Monitorul Oficial
nr. 762/30 octombrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.411/20-10-2003 
LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București», România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
  2.   D. nr.634/17-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București», România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
  3.   L. nr.415/20-10-2003 
LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
-
  4.   D. nr.639/17-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
-
  5.   H.G. nr.1.215/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului național informatic de evidență a persoanei
-
  6.   H.G. nr.1.216/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., Filiala Dâmbovița, în proprietatea publică a comunei Malu cu Flori și în administrarea Consiliului Local al Comunei Malu cu Flori, județul Dâmbovița
i
  7.   H.G. nr.1.218/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploiești, județul Prahova
i
  8.   H.G. nr.1.219/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumurilor alocațiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de învățământ special
A
  9.   H.G. nr.1.220/14-10-2003 
HOTĂRÂRE privind desființarea Facultății militare de educație fizică din cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport - București
-
  10.   H.G. nr.1.224/14-10-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
A


Duminică, 21 iulie 2024, 14:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.