Monitorul Oficial
nr. 194/26 martie 2003

Publicare
  1.   L. nr.75/12-03-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
-
  2.   D. nr.118/11-03-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
-
  3.   L. nr.78/12-03-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
A
  4.   D. nr.121/11-03-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
  5.   L. nr.80/12-03-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
-
  6.   D. nr.123/11-03-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
-
  7.   L. nr.81/12-03-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996
-
  8.   D. nr.124/11-03-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996
-
  9.   L. nr.82/13-03-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
A
  10.   D. nr.126/12-03-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
  11.   L. nr.83/13-03-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
-
  12.   D. nr.127/12-03-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
-
  13.   D. nr.116/11-03-2003 
DECRET pentru numirea unui judecător financiar
i
  14.   D.C.C. nr.28/28-01-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
  15.   D.C.C. nr.31/28-01-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
-
  16.   D.C.C. nr.58/06-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ale art. 215 alin. 3 din Codul penal și ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
  17.   O. nr.185/06-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private
A


Joi, 22 februarie 2024, 16:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.