INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z    
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:
INDEXUL ALFABETIC

INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z    
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Pace
Pace, reglementări internaționale
Pagube
Palate
Panificație
Panouri publicitare
Parașutiști
Parc auto
Parcare
Parchete de pe lângă instanțe judecătorești
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Parchetul Militar
Parcuri industriale
Parcuri naționale
Parcuri științifice și tehnologice
Parlamentul României
Participant la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
Partide politice
Pașapoarte
Patrimoniu
Patrimoniu, reglementări internaționale
Patron
Patronat
Pază
Păduri
"Părinte de Erou-martir"
Părți sociale
Pășuni
Pârtii de schi pentru agrement
PECO, stații de distribuție
Pedeapsa cu moartea
Pedepse
Pedepse inumane, tratamente cu cruzime, reglementări internaționale
Penalități
Penitenciare
Pensie
Pensie de întreținere, reglementări internaționale
Pensie socială
Pensionare
Pensionari
Pensiuni turistice
Permis
Persoane asistate
Persoane condamnate
Persoane cu funcții de conducere
Persoane cu handicap
Persoane deportate
Persoane fizice
Persoane fizice/juridice
Persoane indezirabile
Persoane juridice
Persoane persecutate
Persoane refugiate
Persoane, relații internaționale
Persoane rezidente/nerezidente
Persoane vârstnice
Personal
Personal aeronautic civil
Personal aeronautic din aviația militară
Personal al Consiliului Concurenței și al Oficiului Concurenței
Personal al Națiunilor Unite și al celui asociat, reglementări internaționale
Personal casnic
Personal civil
Personal clerical
Personal de operare a stațiilor de radiocomunicații
Personal de specialitate
Personal didactic
Personal din administrația publică locală
Personal din aparatul Administrației Prezidențiale
vezi:  salarizare
Personal din aparatul Guvernului
vezi:  salarizare
Personal din aparatul Parlamentului
vezi:  salarizare
Personal din aviația României
Personal din cercetare științifică și dezvoltare
Personal din domeniul apărării civile, militari S.R.I.
Personal din domeniul artistic și cultural
Personal din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei
vezi:  Cadastru
Personal din domeniul protecției mediului din Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
Personal din Garda financiară
Personal din industria minieră
Personal din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
Personal din Jandarmeria Română
Personal din navigația civilă
Personal din navigație și aviație sportivă
Personal din organele puterii judecătorești
vezi:  salarizare
Personal din sectorul producției de apărare
Personal din Serviciul de Informații Externe
Personal din Serviciul Român de Informații
Personal din transporturi feroviare
Personal din transporturi fluviale
Personal din transporturi maritime
Personal din transporturi rutiere
Personal din unități bugetare
Personal din unități de asistență socială
Personal din unități de cercetare ale Academiei Române
Personal din unități sanitare
Personal din unități sportive
Personal diplomatic
Personal diplomatic, reglementări internaționale
vezi:  vize, reglementări internaționale.
Personal încadrat în unități mixte constituite între Armata Română și armatele altor țări
Personal medical
Personal medico-sanitar
Personal militar
Personal misiuni diplomatice
Personal navigant
Personal român trimis în străinătate
Personal sanitar-veterinar de stat
Personal silvic
Personal trimis în misiune în străinătate
Personal vamal
Personalul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Personalul Curții Constituționale
Personalul Curții de Conturi
Personalul Curții Supreme de Justiție
Personalul Poliției de Frontieră Română
Personalul Poliției Române
Personalul Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
Personalul Societății Naționale Nuclearelectrica -S.A.
Pescuit
Pesticide
Petiție
Petrochimie
Petrol
Petrol, sisteme interstatale de transport, cooperare internațională
PHARE
vezi:  Program PHARE
Piața angro
Piața energiei electrice
Piața monetară
Piața produselor agroalimentare
Piața produselor și serviciilor
Piața pulberilor metalice
Piața RASDAQ
Piața relevantă
Piața valorilor mobiliare
Piață
Piață de capital
Piață valutară
Pierderi, arierate
Piese de schimb auto
Pietre prețioase
Piețe de mărfuri
vezi:  Burse de mărfuri
Piețe la disponibil, la termen și cu opțiuni
Piețe, târguri și oboare
Pilot de mare largă
Pilotaj
Piscicultură
Plafon de casă
vezi:  disciplina financiară
Plajă
Plan cadastral
Plan de acțiune pentru protecția apelor
Plan de amenajare a teritoriului
Plan de apărare împotriva incendiilor
Plan de conturi
Plan de redresare economico-financiară
Plan de școlarizare
vezi:  Învățământ
Plan național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați
Plan național de acțiune pentru protecția mediului
Plan național de cercetare
Plan național de dezvoltare pentru anii 2000-2002
Plan național pentru cercetare-dezvoltare și inovare
Plan urbanistic zonal
Plante
Plante cultivate
vezi:  Culturi vegetale
Plante medicinale
Plante, protecție, reglementări internaționale
Planul de acțiune al Programului pe anii 2001-2004
Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
Planul de amenajare a teritoriului național
Planul național de acțiune în favoarea copilului
Planul național de numerotare, spectrul de frecvențe radioelectrice și pozițiile orbitale ale României
Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală
Planuri naționale, zonale, locale de amenajare a teritoriului și de urbanism
Plasament familial
Plasament financiar
Plata cu ora
Platou continental
Plăți
Plăți compensatorii
Plăți integrale/rate
Plăți în rate
Podgorii
Poduri
Policlinici cu plată
Poligoane de tir
Politica de dezvoltare regională
Politica economică
Politica externă
Politica financiară și fiscală
vezi:  buget
vezi:  impozite și taxe
Politica monetară
Politica valutară
vezi:  Valută
Poliția de Frontieră Română
Poliția Română
Poliție, relații de colaborare, schimb experiență, reglementări internaționale
Poliție sanitar-veterinară
Polițist de frontieră
Poluare
Poluare, reglementări internaționale
Pompieri
Poporul român
Populație
Populație sinistrată
Porturi
Porturi, reglementări internaționale
Porumb
Posturi
Poștă
Poștă, servicii internaționale, reglementări internaționale
Practici anticoncurențiale
Practician în reorganizare și lichidare
Preambalaje
Prefect
Prefecturi
Prejudicii
Premii
Premiu anual
Premiul Național al Cinematografiei
Preoți militari
Presă
Prescripție
Prescripție extinctivă
Prescripție, reglementări internaționale
Prestații artistice muzicale
Prestații și servicii sociale
Prestări de servicii
Preșcolari
Președinte interimar al României
Președintele României
Prețuri
Prietenie și cooperare internațională
Primari
Primării
Prim-ministru
Privatizare
Privatizare, colaborare, relații internaționale
Privilegii
Privilegii și imunități, reglementări internaționale
Prizonierat
Procedură
Proceduri în materie penală, reglementări internaționale
Procurori
Procurori financiari
Procurorul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Producători
Producători agricoli
Producție de apărare
Producție ecologică
Producție militară
Produse
Produse agricole
Produse agroalimentare și alimentare
Produse biologice de uz uman
Produse cosmetice
Produse de folosință îndelungată
Produse de origine animală
Produse de uz fitosanitar
Produse din sticlă de cristal
Produse farmaceutice
Produse folosite
Produse lemnoase
Produse medicamentoase de uz uman
Produse militare
Produse originare
Produse originare, reglementări internaționale
Produse periculoase
Produse perisabile
Produse perisabile, reglementări internaționale
Produse petroliere
Produse strategice
Produse textile
Produse toxice
Produse vegetale
Produse/servicii
Profesii
Profesii libere
Profit
Prognoze
vezi:  Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Program CEEPUS în România
Program de asistență medicală
Program de dezvoltare a capacității de transport maritim internațional
Program de dezvoltare a comunicațiilor în perioada 1991-2005
Program de dezvoltare a Societății Comerciale "Automobile Dacia"-S.A. Pitești
Program de dezvoltare instutuțională a sectorului privat (PIBL)
Program de eficiență energetică
Program de formare profesională
Program de gestiune și protecție a monumentului istoric
Program de guvernare
Program de guvernare în județe
Program de iarnă
Program de interes național "Integrare socială a copiilor străzii "
Program de interes național în domeniul copilului aflat în dificultate
Program de marketing și promovare turistică
Program de participare a României la manifestări internaționale
Program de privatizare
vezi:  Privatizare
Program de reabilitare și modernizare termică a clădirilor
Program de realizare a sistemului național de antigrindină
Program de reconstrucție și dezvoltare din Europa de Sud-Est
Program de reorganizare a regiilor autonome
Program de restructurare
Program de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (R.I.C.O.P.)
Program de restructurare a Ministerului de Interne
Program de retehnologizare
Program energetic
Program geologic la nivel național
Program național de aderare a României la Uniunea Europeană
Program național de antidoping
Program național de imunizări
Program național de prevenire a corupției
Program național de sănătate publică
Program Național PHARE, reglementări internaționale
Program național "Sportul pentru toți România -2000"
Program Operațional de Țară PHARE 1997
Program pentru Ajustare Sector Privat (PSAL)
Program PHARE
Program politic
Program prioritar de construcție a autostrăzilor din România
Program special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara
Program special pentru zonele defavorizate
Program, sprijinire fermieri privați
Programatori
Programe
Programe culturale
Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii
Programe de sănătate
Programe difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit
Programe, finanțatori externi
Programe pe calculator
Programe pentru tineret
Programe regionale (PHARE, ISPA și SAPARD)
vezi:  Comisia Europeană
Programe regionale (PHARE, ISPA și SAPARD)
Programul cercetărilor statistice
Programul de acțiune comunitară "Tineret "
Programul energetic
Programul european de cercetare-dezvoltare și inovare EUREKA
Programul național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000"
Programul național de cercetare-dezvoltare și inovare
Programul național de securitate aeronautică
Programul național de supraveghere, prevenire și combatere a trichinelozei
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Programul orientativ de dezvoltare economică și socială al județului
Programul privind dezvoltarea comunicațiilor în România în perioada 1991 -2005
Programul SAPARD
Proiect de dezvoltare instituțională a sectorului privat
Proiect regional pentru Europa -TER (Calea Ferată Transeuropeană) reglementări internaționale
Proiectare
Proiecte de acte normative
Proiect-pilot, restructurare sector minier
Proiectul de închidere a minelor și atenuare a impactului social
Promulgare a legii
Proprietar
Proprietate
Proprietate (creație) industrială
Proprietate (creație) literar-artistică
Proprietate industrială, reglementări internaționale
Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală, reglementări internaționale
vezi:  Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale
Proprietate privată a persoanelor fizice
Proprietate privată a statului
Proprietate publică
Proprietate, reglementări internaționale
Propuneri legislative
Prospect de emisiune
Protecția civilă
Protecția civilă, în timp de pace, colaborare internațională
Protecția consumatorilor
Protecția copilului
Protecția investițiilor directe
Protecția mediului înconjurător
Protecția muncii
Protecția soiurilor de plante
Protecția stratului de ozon
Protecție antiseismică
Protecție socială
Protecție specială
Protecție și pază
Proteze
Protocol
Provizioane
Publicare
Publicații
Publicitate
Publicitate imobiliară
vezi:  birouri de carte funciară ale judecătorilor
Publicitate imobiliară și înregistrare proprietate, colaborare, relații internaționale
Puncte de control trecere frontieră
vezi:  frontiera României
Purtătorul de cuvânt al Guvernului României
Site proiectat si administrat de catre Directia pentru informatica si comunicatii a Camerei Deputatilor
webmaster@cdep.ro

Luni, 03 februarie 2003, 07:54


Joi, 13 iunie 2024, 00:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.