INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z    
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Cabaline
Cabinete demnitari
Cabinete medicale
Cabinetul demnitarului din administrația publică centrală
Cablu
Cadastru
Cadastru general și publicitate imobiliară, relații internaționale
Cadre didactice
Cadre didactice, colaborare în domeniul școlar
Cadre militare
Cadru juridic bilateral, cooperare internațională
C.A.E.N.
C.A.E.R.
Cafea
Calamități naturale
Calamități naturale, prevenire, lichidare, colaborare internațională
Calculatoare
Calitate
Cambia -scrisoare de schimb
Camera arbitrală a bursei de mărfuri
Camera Auditorilor din România
Camera consultanților fiscali
Camera de Comerț și Industrie a Regiunii Cernăuți
Camera de Comerț și Industrie a României
Camera de Comerț și Industrie Franco-Română
Camera de Comerț și Industrie România -Republica Moldova
Camera de Comerț și Industrie România-Israel
Camera de Industrie și Comerț a Uniunii Germane
Camera Deputaților
Camera executorilor judecătorești
Camera Națională a Consilierilor în Proprietatea Industrială din România
Camere ale Parlamentului
Campania agricolă
Campania electorală
Campinguri
Canale
Canalizare
Canalul Dunăre -Marea Neagră și Canalul Poarta Albă -Midia-Năvodari
Candidaturi
Cantine
Cantoane
Capital
Capital social
Capital străin
Capitala României
Carantină
Carantină, protecție plante, reglementări internaționale
vezi:  Fitosanitar
Carburanți
Cariere
Carne
Carnet de asigurat
Carnet de identitate
Carnet de lucru în port
Carnet de moț
Carnet de muncă
Carnet de sănătate
Carnete cu certificate de proprietate
Carta albă a Guvernului
Carta de la Paris
Carta europeană a autonomiei locale
Carta socială europeană revizuită
Carte de alegător
Carte de credit
Carte de donator
Carte de identitate a cetățeanului român
Carte de identitate a vehiculului
Carte de identitate electronică (I.D. card)
Carte de imobil
Carte funciară
Carte petrolieră
vezi:  Petrol
Carte tehnică a construcției
Carte verde
Cartea SVD (vineri, sâmbătă, duminică)
Cartof
vezi:  Culturi vegetale
vezi:  Import
Cartografie
Cartografie, colaborare internațională
Casa agronomului
Casa Corpului Didactic
Casa de asigurări
Casa de Asigurări a Avocaților
Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor
Casa de Economii și Consemnațiuni
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale C.N.P.A.D.A.S.
Casa Oamenilor de Știință
Casa Socială a Constructorilor
Casare
Case centrale ale cooperativelor de credit
Case de ajutor reciproc ale salariaților
Case de amanet
Case de asigurări de sănătate
Case de compensații interbancare
Case de copii
Case de cultură
Case de cultură studențești
Case de economii
Case de marcat
Case de oaspeți
vezi:  Protocol
Case de schimb valutar
Case locale de pensii
Case memoriale
Case teritoriale de pensii
Casele universitarilor
Casete audio-video CD
vezi:  Comerț într-un punct fix sau ambulant, activități independente
Casete video
Casierie
Castele
Catalogul de coordonate ale semnelor și punctelor de frontieră
Catastrofe
vezi:  riscuri tip catastrofă
Catastrofe și/sau avarii industriale, prevenire, lichidare, colaborare internațională
Catedrala Patriarhală
Cauțiune
Cazane
Cazare
Cazier fiscal
Cazinouri
Căi administrativ jurisdicționale de atac
vezi:  Procedură
Căi de atac
Căi de comunicații terestre
Căi ferate forestiere
Căi navigabile de importanță internațională (A.G.N.)
Căi navigabile interioare
Căile Ferate Române
Călători
Călătorii
Călătorii în străinătate, relații internaționale
vezi:  Vize, facilități, reglementări internaționale
Călătorii în și din România
Călătorii pe CFR
Căldură din sistemul geotermal
Cămine
Cămine culturale
Cămine pentru persoane vârstnice
Cămine studențești
vezi:  Cazare
Căpitănii de porturi din România
Cărăușie cu mijloace de transport cu tracțiune animală
vezi:  Activități independente
Cărbune cocsificabil
Cărbune energetic
Căsătorie
Căsătorie, reglementări internaționale
Câini
Cec -instrument financiar
Cecuri
Cecuri poștale, colete, mandate, poștă, servicii internaționale
Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier I
Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă
vezi:  Societatea Comercială "Societatea Națională Nuclearelectrica"-S.A, înființare
Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă -5 X 700 MWc
vezi:  Societatea Comercială "Societatea Națională Nuclearelectrica"-S.A, înființare
Centrala Riscurilor Bancare
Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW Pucheng -R.P.Chineză
Centrale electrice de cogenerare
Centrale hidroelectrice
Centre
Centre culturale ale României în străinătate
Centre de calificare și recalificare a deficienților și invalizilor
Centre de calificare și recalificare a șomerilor
Centre de conservare a tradiției și creației populare
Centre de consultanță și informare a consumatorilor
Centre de cultură
Centre de integrare prin terapie ocupațională
Centre de îngrijire și asistență
Centre de medicină preventivă
Centre de perfecționare a personalului
Centre de plasament
Centre de pregătire a personalului din domeniul transporturilor
Centre de recuperare și reabilitare
Centre de sănătate
Centre de sănătate rurală
Centre de transfuzie sanguină
Centre medicale
Centre militare județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București
Centre regionale de transplant
Centre-pilot
Centrul Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici și Mijlocii
Centrul Civic și Centrul Istoric
Centrul de Calcul al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Centrul de Calcul București
Centrul de Cercetare și Prelucrare a Plantelor Medicinale "PlantaVorel" Piatra Neamț
Centrul de Cercetare și Producție "Bios" Cluj-Napoca
Centrul de Cercetare și Producție de Medicamente Antitumorale -S.A.
Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Motoare de Aviație București
Centrul de Cercetări Biologice -Jibou
Centrul de Cercetări de Medicină Comparată C.C.M.C.
Centrul de Cercetări Economice "Gheorghe Zane"
Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași
Centrul de Cercetări și Asistență Medicală din orașul Șimleu Silvaniei
Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate
Centrul de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș
Centrul de Diagnostic și Tratament "Alexandru Sahia" -București
Centrul de Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Centrul de Formare, Educație Permanentă și Management
Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC)
Centrul de Formare și Management pentru Comerț
Centrul de Geodinamică
Centrul de Imunologie București
Centrul de Informare și Consultanță pentru Familie
Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret "Infotin"
Centrul de Inventică
Centrul de Medicină Socială "Christiana"
Centrul de Monitorizare a Unităților cu Risc Profesional
Centrul de perfecționare a cadrelor și consultanță în management
Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
Centrul de Perfecționare și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură
Centrul de Pregătire a Magistraților, a Grefierilor și a Celuilalt Personal din Sistemul Justiției Sovata
Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate
Centrul de Pregătire și Perfecționare a Personalului de Penitenciare
Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii
Centrul de Prognoză a Vremii
vezi:  Meteorologie
Centrul de Scafandri
Centrul de Statistică Matematică -"Gheorghe Mihoc"
Centrul de Studii, Experimentări și Specializare pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor
Centrul de Studii Transilvane
Centrul de Tehnologia Informației Financiare
Centrul Editorial și Studioul cinematografic
Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni
Centrul European de Limbi Moderne de la Graz
Centrul European de Studii în Probleme Etnice
Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) din București
Centrul Internațional de Biodinamică
Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie (I.C.G.E.B.)
Centrul istoric București
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu București
Centrul meteorologic național (INMH)
Centrul Național al Cinematografiei
Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
Centrul Național de Educație Permanentă în Turism -C.N.E.P.T.
Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar
Centrul Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală
Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor
Centrul Național de Învățământ Turistic -C.N.I.T.
Centrul Național de Pregătire în Statistică
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor
Centrul Național de Specializare în Comunicare și Relații Publice
Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"
Centrul Național pentru Așezări Umane (habitat)
Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor -LAREX
Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci"
Centrul pentru Cercetări Avansate în Învățarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural și Modelare Conceptuală
Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană
Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice București
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei
Centrul pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie
Centrul Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere
Centrul Regional de Protecție a Mediului pentru Europa Centrală și de Est
Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare
Centrul Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI)
Centrul Român de Comerț Exterior (C.R.C.E.)
Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM)
Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familială
Cenzori
Cenzori externi independenți
Cenzură
Cer deschis, relații internaționale
vezi:  Aviație, relații internaționale
Ceramică fină pentru menaj
Cercetare științifică
Cercetare științifică, proiecte, cooperare internațională
Cercetări geologice și expertizare
Cercetări statistice
Cereale
Cereri
Cerneluri
Certificat de absolvire
Certificat de acreditare
Certificat de agreare tip
Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
Certificat de atestare fiscală
Certificat de cazier judiciar
Certificat de competență profesională
vezi:  Învățământ
Certificat de concediu medical
Certificat de depozit
Certificat de depozit cereale
Certificat de echivalare a examenului de capacitate
Certificat de export
Certificat de garanție guvernamentală
Certificat de investitor
Certificat de înmatriculare
Certificat de înmatriculare autovehicul
Certificat de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice
Certificat de înregistrare fiscală
Certificat de obligații bugetare
Certificat de patrimoniu turistic
Certificat de producător
Certificat de proprietate
Certificat de protecție tranzitorie
Certificat de revoluționar
Certificat de rezidență fiscală
Certificat de stare civilă
Certificat de urbanism
Certificat energetic al clădirii
Certificat fitosanitar
Certificat internațional de inspecție tehnică
Certificat pentru atestarea impozitului plătit
Certificate
Certificate de trezorerie cu discont
vezi:  Titluri de stat
Certificate medico-legale
Cesiune
"Cetate -simbol a marii uniri a românilor" -municipiul Alba-Iulia
Cetățeni români
Cetățeni străini
Cetățenie de onoare
Cetățenie română
Chimie
Chimiști
vezi:  Muncă
Chiriași
Chirie
Cifră de afaceri
Cimitire
Cineaști
Cinemateca Română
Cinematografe
Cinematografie
Circ
Circuite integrate
Circulația pe drumurile publice
Circulație pe drumuri publice, reglementări internaționale
vezi:  Transporturi rutiere, reglementări, relații internaționale
Circumscripții electorale
Circumscripții fiscale orășenești
Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.)
Clauze abuzive
Clădiri
Cler
Clubul Diplomaților din București
Clubul parlamentarilor români
Cluburi
Cocs și cocsochimice
Cod fiscal
Cod numeric personal
Cod personal de asigurări sociale
Cod statistic
Codificare
Codul aerian
Codul bunelor practici agricole
Codul civil
Codul de comerț
Codul de procedură civilă
Codul de procedură penală
Codul familiei
Codul internațional pentru cereale, reglementări internaționale
vezi:  Transporturi maritime, reglementări internaționale
Codul muncii
Codul penal
Codul silvic
Codul vamal
Coduri
Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
Colaboratori
Colectivități, reglementări internaționale
Colectivul tehnic pentru reglementarea și supravegherea pieții RASDAQ
Colecții publice
Colegiul Consultativ al Contabilității
Colegiul Farmaciștilor din România
Colegiul Medicilor din România
Colegiul Național de Apărare
Coletărie (Col)
Colete
Comandamentul antiepizootic central
Combinatul de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas -Republica Cuba
Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog, Ucraina
Combinatul Minier Krivoi Rog -Ucraina
Combine
Combustibil nuclear
vezi:  Nuclear, domeniu
Combustibili
Combustibili pentru producerea energiei termice
Comercianți
Comerț
Comerț, afaceri, cooperare economică, relații internaționale
Comerț exterior
Comerț ilicit
Comerț într-un punct fix sau ambulant, activități independente
Comisarul general al Bursei de valori
Comisia administrativă
Comisia Amara
Comisia centrală fiscală a impozitelor directe
Comisia Centrală pentru Apărarea Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Hidrologice Periculoase și Accidentelor în Construcții Hidrotehnice
Comisia centrală pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998
Comisia centrală pentru incendii în masă
Comisia centrală pentru inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste proprietăți ale Bisericii Române Unite cu Roma
Comisia centrală pentru prevenirea și apărarea împotriva efectelor seismice și alunecărilor de teren
Comisia Centrală Tripartită Guvern-Sindicate-Patronate
Comisia Cerna
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
Comisia Comunităților Europene
Comisia Comunităților Europene, reglementări internaționale
Comisia consultativă a contabilității băncilor
Comisia consultativă interministerială în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CODES)
Comisia de agrement tehnic în construcții
Comisia de arbitraj al conflictelor de interese
Comisia de atestare a agenților economici pentru participare în activitatea de exploatare forestieră
Comisia de atestare a funcționarilor cu funcții de conducere
Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice (CNMI)
Comisia de atribuire a contingentelor la export
Comisia de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale
Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
Comisia de bază meliferă și stupărit pastoral
Comisia de coordonare a mișcării navelor în porturile maritime românești
Comisia de Coordonare a Producției de Apărare
Comisia de coordonare, avizare și atestare a jocurilor de noroc
Comisia de distrugere
Comisia de elaborare a Strategiei naționale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană
Comisia de evaluare
Comisia de expertiză medico-legală
Comisia de licențiere a depozitelor
Comisia de Supraveghere a Asiguraților
Comisia de transplant de țesuturi și organe umane
Comisia Dunării
vezi:  Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării
Comisia Europeană
Comisia Europeană a Drepturilor Omului
Comisia Europeană, cooperare, relații internaționale
Comisia europeană pentru democrație prin drept
Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor
Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale, în locul CAER
Comisia guvernamentală pentru restructurarea industriei de apărare
Comisia hidrotehnică româno-iugoslavă
vezi:  Frontiera de stat a României
Comisia interdepartamentală de Radiocomunicații
Comisia interdepartamentală pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și de angajare
Comisia interdepartamentală pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989
Comisia interguvernamentală de omologare a produselor de uz fitosanitar
Comisia interguvernamentală româno-bulgară pentru protecția mediului înconjurător
Comisia interministerială de verificare a potențialului uman al agenților economici ofertanți pentru executarea lucrărilor de închidere a minelor/carierelor și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate
Comisia interministerială pentru autorizarea și omologarea îngrășămintelor folosite în România
Comisia interministerială pentru coordonarea și derularea Acordului cu R. Elenă
Comisia interministerială pentru microcredite
Comisia interministerială privind asistența socială
Comisia internațională de stabilire a faptelor potrivit prevederilor articolului 90 al Protocolului I la Convenția de la Geneva din 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, ratificat de România prin Decretul nr. 224/1990
Comisia județeană consultativă
Comisia Litoral
Comisia mixtă de reconstituire și marcare frontieră de stat româno-iugoslavă
Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară
Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru porțile de Fier
Comisia Națională a Monumentelor Istorice
Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor
Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O.
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor
Comisia Națională de Acțiune Împotriva Violenței în Sport
Comisia Națională de Antidoping
Comisia Națională de Arheologie
Comisia Națională de Atestare a Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice de Construcții și Registrul Român al Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice de Construcții
Comisia Națională de Dialog Social
Comisia Națională de Evaluare a Trofeelor de Vânat
Comisia Națională de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar
Comisia Națională de Gradare a Semințelor Oleaginoase
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Comisia Națională pentru Indexare
Comisia națională pentru integrarea României în N.A.T.O.
Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
Comisia Națională pentru Schimbări Climatice
Comisia Națională pentru Securitate Biologică
Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a altor Lucrări Hidrotehnice
Comisia Națională TRACECA
Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană
Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989
Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă
Comisia pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei române
Comisia pentru protecția copilului
Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și punerea în posesie a proprietarilor
Comisia pentru urmărirea exploatării raționale și a protecției resurselor naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)
Comisia specială de retrocedare
Comisia specială de retrocedare a unor bunuri ce au aparținut cultelor religioase din România
Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
Comisia și Grupul de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
Comisia Techirghiol
Comisia Zonelor Protejate Construite
Comisii
Comisii de disciplină
Comisii de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
Comisii de expertiză medico-militare
Comisii de lichidare a fostelor cooperative agricole de producție
Comisii mixte de rechiziții
Comisii paritare
Comisii regionale ale monumentelor istorice
Comisii speciale pentru elaborarea propunerilor legislative
Comision
Comisionar în vamă
Comitet de bazin
Comitet de restructurare a unor societăți comerciale la care statul este acționar
Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreere
Comitetul de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est și Comitetul Director Politico-Militar al Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării României la programele internaționale de asistență destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
Comitetul interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei naționale, contractate în numele și în contul statului
Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
Comitetul Interministerial de Luptă Împotriva Drogurilor
Comitetul Interministerial pentru Colaborare Economică a Țărilor din Zona Mării Negre
Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului și strategiile sectoriale la nivel național
Comitetul Interministerial pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Româno-Japoneze
Comitetul Interministerial pentru Integrare Europeană
Comitetul Interministerial pentru Minorități Naționale
Comitetul Interministerial pentru Negocierea Acordului de Bază și a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei
Comitetul Interministerial pentru Problemele Tineretului
Comitetul Interministerial pentru Relațiile României cu Republica Moldova
Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni
Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pieței Produselor și Serviciilor și Protecția Consumatorilor
Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
Comitetul interministerial pentru Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
Comitetul Național de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Șomajului
Comitetul Național de Coordonare a Proiectului de Dezvoltare Rurală
Comitetul Național de Prevenire a Criminalității
Comitetul Național de Securitate Aeronautică
Comitetul Național pentru Protecția Stratului de Ozon
Comitetul Național Român F.A.O.
Comitetul Național Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale
Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional
Comitetul Național Român pentru U.N.I.C.E.F.
Comitetul Olimpic Român
Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România
Comitetul Român pentru Adopții
Comitetul Român pentru Probleme de Migrări
Comitetul "Sibiu 2000"
Commodity Credit Corporation
Compania Comercială "BARTIMEX" -S.A.
Compania Mecanică Fină
Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" -S.A. Deva
Compania Națională a Huilei S.A.
Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" -S.A.
Compania Națională a Lignitului Oltenia -S.A. Târgu Jiu
Compania Națională a Uraniului -S.A.
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" -S.A. Constanța
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" -S.A. Giurgiu
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" -S.A. Galați
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" -S.A.
Compania Națională "Aeroportul Internațional București -Otopeni" -S.A.
Compania Națională "Apele Române" -S.A.
Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A.
Compania Națională de Electricitate S.A.
Compania Națională de Investiții "C.N.I. "-S.A.
Compania Națională de Metale Prețioase și Neferoase "Remin" -S.A. Baia-Mare
Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" -S.A.
Compania Națională deTransport al Energiei "Transelectrica-S.A. "
Compania Națională "Imprimeria Națională " S.A.
Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" -I.N.M.H.
Compania Națională "Loteria Română" -S.A.
Compania Națională "Poșta Română" S.A.
Compania Națională "Romarm " -S.A.
Compania Națională "Romtehnica " -S.A.
Compania Națională "Unifarm" -S.A.
Compania Română de Petrol -S.A.
Companii
Companii naționale
Compensare datorii nerambursabile
Compensație
Complexuri sportive naționale
Composesorate
Comună
Comunicații
Comunitatea Economică Europeană
Comunitatea Europeană
Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică
Comunitatea Europeană, reglementări internaționale
Comunitățile Europene
Comunitățile Europene, reglementări internaționale
Concedieri colective din companii naționale, regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
Concediu
Concediu de maternitate
Concediu medical
Concediu paternal
Concentrări economice
Concesionare
Concesiune
Concurență
Concurs
Condamnat, hotărâre represivă europeană, reglementări internaționale
Condominiu
vezi:  Clădiri
Conducători auto
Conducte
Conductor arhitect
Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport (C.E.M.T.)
Conferința Europeană Permanentă la Probațiune (CED)
Conferința Miniștrilor Educației, folosirea limbii franceze C.O.N.F.E.M.E.N
Confidențialitate
Confiscări
Confiscări, reglementări internaționale
Conflicte armate internaționale
Conflicte colective de muncă
Conosamente
Conserve alimentare
Consignație
Consilier în proprietatea industrială
Consilieri de siguranță
Consilieri diplomatici
Consilii județene și al municipiului București
Consilii locale și județene
Consilii pentru dezvoltare regională
Consiliul Concurenței
Consiliul Consultativ pentru Cercetare și Consiliul Consultativ pentru Educație
Consiliul Consultativ pentru Protecția Consumatorilor
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică
Consiliul de Securitate O.N.U.
vezi:  O.N.U.
Consiliul de supraveghere și îndrumare a Agenției de Valorificare a Activelor Bancare
Consiliul Economic și Social
Consiliul Europei
Consiliul Europei
Consiliul Fondului Cultural Național
Consiliul General al Municipiului București
Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei administrației publice
Consiliul Interdepartamental pentru Relațiile Româno-americane
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României
Consiliul interministerial pentru imagine externă
Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calității și Armonizarea Reglementărilor Tehnice
Consiliul Interministerial pentru Siguranța Rutieră
Consiliul Interministerial pentru Sprijinirea Comunităților Românești de Pretutindeni
Consiliul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare
Consiliul Interministerial pentru urmărirea aplicării Rezoluției nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite
Consiliul Legislativ
Consiliul memorial al Holocaustului
Consiliul Minorităților Naționale
Consiliul Național al Audiovizualului
Consiliul Național al Bibliotecilor
Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice
Consiliul Național al Rectorilor
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Consiliul Național de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare
Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților
Consiliul Național de Vânătoare
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Consiliul Național pentru Curriculum
Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat
Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
Consiliul Național pentru Formare și Educație Continuă
Consiliul Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă
Consiliul Național pentru Reforma Învățământului
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Consiliul pentru Calitate în Construcții
Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare -C.O.S.A.
Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați
Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior de Medicină Legală
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Constituția Organizației Internaționale a Muncii
Constituția României
Constituționalitatea legilor
Construcții
Construcții de mașini
Construcții, domeniu, cooperare internațională
vezi:  Urbanism
Construcții hidrotehnice
Construcții metalice
Construcții-montaj
Consulare, activități
Consulare, relații internaționale
Consulate Generale ale României
Consulate -oficii consulare ale României
Consultant fiscal
Consultant, plasament de valori mobiliare
Consultanță
Consultanță fiscală
Consultanți străini
Consumator
Consumuri tehnologice
Contabil
Contabilitate
Containere
Contencios administrativ
Contoare
Contraceptive
Contract de management
Contract de voluntariat
Contracte
Contracte colective de muncă
Contracte de asigurare obligatorie
Contracte de asigurări sociale
Contracte de furnizare
Contracte individuale de muncă
Contracte-cadru
Contravenții
Contribuția de asigurări sociale
Contribuția de asigurări sociale de sănătate
Contribuție
Control
Control financiar de stat
Control fiscal
Control fitosanitar
Control intern
Control medical
Control metrologic
Control sanitar-veterinar
Control silvic de stat
Control veterinar
Controlori delegați
Controlori financiari
vezi:  Curtea de Conturi
Controlul averii
Controlul în domeniul protecției consumatorilor
Controlul statului portului în regiunea Mării Negre
Controlul statului portului PSC
Contul de cliring româno-iranian
Convenție arbitrală
Convenție de acompaniament social al restructurării industriei metalurgice, C.A.S.R.M.
Convenții civile
Convertibilitatea internă a leului
Conviețuire socială
Cooperare economică a Mării Negre (CEMN), reglementări internaționale
Cooperare juridică în materie civilă și comercială, reglementări internaționale
Cooperativa "Tourservice"
Cooperative agricole de producție
Cooperative de credit
COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION -Filiala din România
Cooperația de consum
Cooperația de credit -CREDITCOOP
Cooperația meșteșugărească
Cooperații
Copii
Copii, protecție, reglementări internaționale
Coproprietari terenuri în extravilan
Corespondența
Corespondenți de presă străini
Coridorul Europa -Caucaz -Asia
Corporația Financiară Internațională -C.F.I.
Corporația Financiară Internațională, reglementări internaționale
Corporația GRAIN INDUSTRY ALLIANCE
Corporația ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND
Corpul auditorilor
Corpul consilierilor diplomatici
Corpul controlorilor delegați
Corpul de experți
Corpul Diplomatic și Consular al României
Corpul executorilor bancari
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Corpul experților vamali
Corpul funcționarilor publici
Corpul Gardienilor Publici
Corpul Magistraților
Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare
Corpul Pompierilor Militari
Corpul silvic
Corul de copii al Radiodifuziunii Române
Corul Național de Cameră Madrigal
Corupție
Corupție, combatere, reglementări internaționale
Coșul minim de consum lunar
Cotizații în valută
Cotizații, reglementări internaționale
CPSA
Creanța privilegiată
Creanțe bancare
Creanțe bugetare
Creanțe chirografare
Creanțe externe ale României
Creanțe, relații internaționale
Creație
Credințe religioase
Credit fiscal extern
Credit ipotecar
Credit lombard
Credite
Credite externe
Creșe
Criminalitate
Criminalitate, combatere, reglementări, cooperare internațională
Culte religioase
Cultură
Cultură, relații internaționale
Culturi vegetale
Cumul de funcții
Cumul pensie
Cupon nominativ de privatizare
Curs valutar
Cursuri de calificare, perfecționare și conversie profesională a adulților
Cursuri de pregătire specifică pentru aviația civilă
vezi:  Academia Română de Aviație
Cursuri de puericultură
Cursuri de reintegrare socială și supraveghere
Cursuri de vară, de limba, literatura, istoria și civilizația românească
Curtea Constituțională
Curtea de Conturi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reglementări internaționale
Curtea Militară de Apel
Curtea Supremă de Justiție
Curți de apel
Custode
Cutremur


Joi, 13 iunie 2024, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.