INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Executare hotărâri represive europene, reglementări internaționaleExecutare silităExecutor judecătoresc
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Executare silită
a creanțelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, procedură, măsuri specifice
O.G. nr.14/1999
O. nr.114/1999   (M.Tr.)
creanțe bancare, bunuri, tranzacții, evidențiere în contabilitate
N. nr.7/1998   (B.N.R.)
creanțe bugetare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.1.801/1995   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.527/1997   (M.M.P.S.)
O. nr.768/1997   (M.S.)
desfășurare în activitatea pentru executarea creanțelor la Fondul pentru asigurări de sănătate
O. nr.331/2001   (C.N.A.S.)
eliberarea și distribuirea sumelor și prescripția dreptului de a cere executarea silită
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.494/1998   (M.F.)
executori bancari, activitate, desfășurare, condiții
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)
executori judecătorești, atribuții
L. nr.188/2000
O. nr.210/2001   (M.J.)
formulare tipizate
H.G. nr.581/1997
împuternicire organe de executare ale CNPADAS, creanțe bugetare de asigurări sociale de stat, condiții
O.G. nr.11/1996
O. nr.398/2001   (M.M.S.S.)
neachitare contribuție de asigurări sociale din sistemul public de pensie, datorate bugetului asigurărilor sociale, măsuri
L. nr.19/2000
neexecutarea obligațiilor de către persoanele juridice în calitate de angajatori privind plata datorată pentru Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate și Fondul special de sănătate
L. nr.87/1994
L. nr.145/1997
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.108/1998
procedura de executare silită a obligațiilor datorate Fondului de asigurări de sănătate
L. nr.145/1997
O. nr.332/2001   (C.N.A.S.)
reguli speciale pentru titlurile executorii prin executori proprii ai AVAB sau executori judecătorești
O.U.G. nr.51/1998
sume încasate necuvenit cu titlu de alocație suplimentară pentru familiile cu copii, executare silită prin unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.443/1997
sume încasate necuvenit pentru ajutorul social și alocațiile pentru copii nou-născuți și plata de întreținere stabilită prin hotărârea instanțelor judecătorești
L. nr.416/2001
sume recuperate, destinație
O.G. nr.11/1996
trecerea în proprietatea statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, condiții
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001


Joi, 23 mai 2024, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.