INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Căi administrativ jurisdicționale de atacCăi de atacCăi de comunicații terestre
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Căi de atac
act de inspecție de audit intern, contestații, condiții
O.G. nr.119/1999
O. nr.332/2000   (M.F.)
acțiune de anulare a ordonanței de respingere a cererii creditorilor privind emiterea somației de plată
O.G. nr.5/2001
administrative, împotriva măsurilor luate prin acțiunile de control sau de impunere de către MFP, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O.G. nr.2/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)
atacarea Deciziei unității medicale de dezintoxicare sau supraveghere medicală, aplicate persoanei toxicomane
L. nr.143/2000
cerere de revizuire
cale extraordinară de atac, introducere în fața instanțelor Curții de Conturi
L. nr.94/1992
soluționare
O.G. nr.121/1998
Comisia de jurisdicție a imputațiilor, înființare, atribuții
O.G. nr.121/1998
contencios administrativ
L. nr.29/1990
contestarea actelor emise de BNR, de către cooperativele de credit
O.U.G. nr.97/2000
contestație în materie vamală
L. nr.141/1997
contestații împotriva actelor de control dispuse de către organele de control ale CNAPS
O.U.G. nr.96/2001
contestații, licitații, atribuire drept de gestionare a fondurilor de vânătoare, termene
L. nr.103/1996
O. nr.664/2000   (M.A.P.P.M.)
contestații privind procedura falimentului băncilor împotriva măsurilor luate de lichidator, termen, soluționare
L. nr.83/1998
cu privire la impunerea pentru
accize, impozite
O. nr.934/2000   (M.F.)
venituri cuvenite bugetului de stat și bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale
O. nr.934/2000   (M.F.)
venituri persoane fizice
O.G. nr.73/1999
O. nr.934/2000   (M.F.)
drept de regres împotriva producătorului pentru asigurările sociale, pentru sumele plătite persoanelor prejudiciate
O.G. nr.87/2000
drept la acțiune împotriva producătorului pentru repararea pagubei generate de produsele defectuoase
O.G. nr.87/2000
împotriva
actelor executorilor bancari
L. nr.58/1998
O. nr.2.628/C/1999   (M.J.)
actelor ilegale ale autorității administrative publice locale sau județene, exercitare de către prefectură
H.G. nr.9/2001
deciziei Colegiului CNSAS de aplicare sancțiuni disciplinare, instanță, competentă
H.P. nr.17/2000
deciziei Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, sau rezultatului nejustificat de a rezolva cererea persoanei interesate, introducere plângere la instanța de contencios administrativ, constatare
O.U.G. nr.214/1999
deciziei de acordare, neacordare sau suspendare a autorizației de funcționare tehnică a stațiilor de căi ferate
O. nr.340/1999   (M.Tr.)
deciziilor de imputare a militarilor, soluționare
O.G. nr.121/1998
deciziilor de stabilire/recuperare a sumelor necuvenite pentru alocația suplimentară acordată familiilor cu copii
L. nr.119/1997
hotărârii Comisiei județene de aplicare a L. nr. 18/1991, termen
L. nr.1/2000
hotărârii de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat
O.G. nr.102/2000
H.G. nr.622/2001
hotărârilor judecătorești, cerere, taxe judiciare de timbru
L. nr.146/1997
O. nr.760/C/1999   (M.J.)
încheierilor de carte funciară, înscriere în cartea funciară
O. nr.2371/1997   (M.J.)
înmatriculărilor sau mențiunilor în registrul comerțului, cerere, soluționare, recurs
L. nr.26/1990
măsurii de anulare a practicii profesionale a calității de asistent medical
L. nr.461/2001
măsurilor aplicate agenților economici plătitori de accize
L. nr.29/1990
O.G. nr.27/2000
măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere ale M.F.
O.U.G. nr.13/2001
ordinului de eliberare, imputare sau destituire a funcționarului public la instanța de contencios administrativ
L. nr.29/1990
L. nr.188/1999
procesului-verbal de constatare a contravenției, condiții
O.G. nr.2/2001
sancțiunilor aplicate agenților economici producători de bunuri materiale din domeniul industriei, destinate comercializării
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.57/2000
O. nr.275/1999   (M.I.C.)
sancțiunilor aplicate persoanelor autorizate care desfășoară activități în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României
O.G. nr.10/2000
împotriva hotărârilor judecătorești
Constituția României
în domeniul fondului funciar
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
în materie locativă, exercitare
L. nr.29/1990
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
la judecătorie, competență cu privire la plângerile împotriva executorilor judecătorești
L. nr.188/2000
la prețurile practicate pentru bunurile rechiziționate
L. nr.132/1997
litigii, ajutor de stat, contencios administrativ
L. nr.143/1999
litigii privind refuzul acordării permisului de muncă, soluționare potrivit L. nr. 20/1990
L. nr.203/1999
plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii pentru contravenții silvice, condiții, măsuri
L. nr.31/2000
reclamații la conducătorul unității instituției publice, plângere la secția de contencios administrativ, la tribunal pentru refuz liber acces la informații de interes public
L. nr.544/2001
recurs împotriva hotărârii instanței de respingere a acțiunii de anulare
O.G. nr.5/2001
recurs, reglementarea situației unor societăți comerciale
L. nr.314/2001
reguli speciale privind soluționarea litigiilor pentru creanțele neperformante preluate de AVAB
O.U.G. nr.51/1998
utilizare împotriva actelor sau deciziilor nelegale privind achizițiile publice, condiții
O.U.G. nr.60/2001


Joi, 23 mai 2024, 18:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.