INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Bugetul de asigurări sociale de sănătateBugetul de statBugetul de venituri și cheltuieli
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Bugetul de stat
acoperirea împrumuturilor către Regia Autonomă de Electricitate "RENEL" și Regia Autonomă a Gazelor Naturale "ROMGAZ" Mediaș
H.G. nr.689/1997
administrarea sumelor datorate, termene și proceduri
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001
agenți economici care au suferit pierderi datorită blocării navigației pe Dunăre în perioada 1 aprilie 1999-2000, stingerea obligațiilor datorate
H.G. nr.1.074/2000
O. nr.1.633/2000   (M.F.)
alocații, destinație, proprietari de păduri, efectuare lucrări, gospodărire, asigurare integritate fond forestier național, control sume acordate
L. nr.72/1996
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.273/1994
H.G. nr.997/1999
H.G. nr.163/2000
anual, bonificare dobânzi, credite contractate de agenți economici pentru export
L. nr.30/1999
anularea obligațiilor restante, datorate de unii agenți economici din minerit, condiții
O.U.G. nr.13/1999
H.G. nr.372/1999
aprobare
Constituția României
aprobare pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 55 din L. nr. 36/1999, condiții
O. nr.815/1999   (M.F.)
anul 1998
L. nr.109/1998
anul 1999
L. nr.36/1999
anul 2000
L. nr.76/2000
anul 2001
L. nr.216/2001
anul 2002
L. nr.743/2001
compensarea unor obligații de plată, conform art. 53 alin.(1)-(3) din L. nr. 216/2001, precizări metodologice, aprobare
O. nr.896/2001   (M.F.P.)
mod de utilizare și repartizare a sumelor prevăzute la lit.a-c, e-g din anexa 3/33 din L. nr. 216/2001
H.G. nr.546/2001
rectificare pe anul 2001
O.G. nr.27/2001
arierate
acoperirea pierderilor întreprinderilor din activitatea anilor 1987-1989
L. nr.19/1991
diminuare, condiții
O.U.G. nr.163/2000
O. nr.1.396/2000   (M.F.)
cheltuieli de personal, raportare
L. nr.743/2001
O. nr.2.296/2001   (M.F.P.)
cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare, suportare, condiții
O.U.G. nr.23/2000
compensarea unor obligații de plată
conform art. 65 alin.(6) din L. nr. 76/2000
O. nr.1.427/2000   (M.F.)
datorate de R.A. pentru Activități Nucleare
O.U.G. nr.145/2000
O. nr.1.565/2000   (M.F.)
contabilitate, bilanț contabil
L. nr.82/1991
conținutul formularului "declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat"
O.G. nr.68/1997
O. nr.1.313/1999   (M.F.)
creanțe bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.83/1997   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)
credite anuale, alocare Comisiei Naționale pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, destinație
L. nr.158/1999
credite bancare cu dobânda subvenționată, beneficiari, condiții
H.G. nr.190/1999
de protecție a mediului în anul 2001, categorii de cheltuieli
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
"Fond special" din sumele încasate din vânzarea locuințelor, către populație, construite din fondurile statului, constituire și utilizare
L. nr.79/1992
fondul pentru acordarea de stimulente
H.G. nr.154/1997
H.G. nr.616/1997
fonduri pentru acțiunea de însămânțare artificială a bovinelor și porcinelor
H.G. nr.605/2001
formular, model și conținut, declarație privind obligații de plată la bugetul de stat
O.G. nr.68/1997
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001
O. nr.1.491/2001   (M.F.P.)
formulare tipizate
H.G. nr.581/1997
general, consolidat al statului
O.G. nr.30/1997    [aprobare]
instituții publice finanțate de la bugetul de stat, obligații de plată față de furnizori datorate până la 31 decembrie 1999, stingere, precizări, dobânzi
L. nr.76/2000
O. nr.1.428/2000   (M.F.)
încheierea exercițiului bugetar al anului 2001
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
L. nr.189/1998
O. nr.2.282/2001   (M.F.P.)
înlesniri la plata obligațiilor restante pentru S.C. "Semănătoarea " -S.A. și S.C. "Turnătoria Centrală Orion " -S.A. Câmpina
H.G. nr.964/2001
majorări de întârziere, executare creanțe bugetare, aplicare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)
majorări de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.670/1999
H.G. nr.1.043/2001
mine, cariere, obligații bugetare, scutiri, condiții
O.U.G. nr.156/2001
modul de repartizare și utilizare a sumelor destinate, a acțiunilor prevăzute în anexa nr. 3/11 la L. nr. 76/2000
H.G. nr.614/2000
norme de aplicare a prevederilor art. 30 alin. (4), (5), (6) și (7) din L. nr. 216/2001
O. nr.800/2001   (M.F.P.)
obligații bugetare ale unor societăți comerciale, stingere, condiții
O.U.G. nr.189/2000
O. nr.45/2001   (M.F.P.)
obligații bugetare, anulare, condiții
O.G. nr.11/1996
obligații bugetare, care nu au termene de plată prevăzute în actele normative care le-au reglementat, stabilire termene de plată
O.U.G. nr.59/1997
O. nr.1740/1996   (M.F.)
O. nr.379/1998   (M.F.)
obligații bugetare datorate de persoane juridice, formulare de declarare
O. nr.1.313/1999   (M.F.)
obligații bugetare, înlesniri la plată, stimulare, condiții
O.U.G. nr.68/1999
obligații bugetare, neplata la termen, majorări de întârziere, stabilire, cote
H.G. nr.1.043/2001
obligații restante, plată, înlesniri, acordare pentru societăți comerciale
H.G. nr.1.300/2001
obligații, stingere prin anulare a celor neachitate de către S.C. de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica " -S.A. și alte societăți comerciale furnizoare prevăzute în O.U.G. nr. 152/2001
O. nr.2.285/106.118/2001   (M.F.P., M.I.R.)
operațiuni de regularizare, în anul 2000, instrucțiuni
L. nr.76/2000
O. nr.720/2000   (M.F.)
operațiuni electorale, cheltuieli
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992
pe anul 1999, subvenții din bugete locale, stingerea unor obligații de plată, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.140/1999
O. nr.1.223/1999   (M.F.)
pe anul 2000, restituire sume reținute cu titlu de penalizări de 2%, condiții
O.U.G. nr.193/2000
proceduri și competențe de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, aprobare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.43/2001
regim juridic
L. nr.72/1996
regularizări diferențe de curs valutar și de preț înregistrate din decontarea importurilor critice, aprobare
O.G. nr.6/1995
rezerve de stat, finanțare
L. nr.82/1992
scutire de la obligațiile bugetare a minelor și carierelor închise
O.U.G. nr.156/2001
O. nr.2.293/106.145/2001   (M.F.P., M.I.R.)
stingere prin compensare a unor obligații de la S.N. Petrom -S.A.
L. nr.216/2001
O. nr.898/2001   (M.F.P.)
stingerea unor obligații
ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituții publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
O.U.G. nr.95/2000
bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare care constituie parcuri industriale
O.U.G. nr.126/2001
O. nr.2.249/690/2001   (M.F.P., M.M.S.S.)
bugetare ale societăților comerciale de transport fluvial, condiții
O.U.G. nr.189/2000
O. nr.45/2001   (M.F.P.)
structura raportărilor referitoare la cheltuielile de personal pe anul 2001
L. nr.216/2001
O.U.G. nr.24/2000
O. nr.761/2001   (M.F.P.)
subvenții, cuantum, acordare în anul 2001 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din L. nr. 114/1996, aprobare, norme
H.G. nr.963/2001
subvenții industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere
H.G. nr.42/2000
sume acordate pentru Programul de dezvoltare a utilităților municipale
O.G. nr.37/1997    [ratificare]
venituri, colectare de la marii contribuabili, norme metodologice, aprobare
O. nr.1.173/2000   (M.F.)
venituri, prelevare
O.G. nr.7/2001
virare impozit pe salarii
L. nr.72/1996
O. nr.30/1999   (M.F.)


Luni, 15 iulie 2024, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.