INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Taxa de abonamentTaxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)Taxe
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
aplicarea cotei zero pentru
construcții, extinderea/reabilitarea locuințelor și lăcașurilor de cult religios
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.1.026/2000   (M.F.)
pentru bunurile și serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.564/2000   (M.F.)
bunuri și servicii din țară pentru proiectul dezvoltării instituționale a sectorului privat, suportare de la bugetul de stat
O.U.G. nr.105/1999    [ratificare]
cereri de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, mod de soluționare
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.950/2001   (M.F.P.)
contestații, plângeri, procedură de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O. nr.934/2000   (M.F.)
contribuabili înregistrați ca plătitori de TVA, documentație necesară, rambursare TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.565/2000   (M.F.)
exporturi, exceptare de la plată, condiții
O.G. nr.14/1995
facilități pentru produse și servicii, cămine atelier, condiții
H.G. nr.109/1999
O. nr.46/1999   (S.S.H.)
finanțarea suportului tehnic
H.G. nr.598/1992
formularele tipizate
folosire și gestionare
H.G. nr.831/1997
O. nr.425/1998   (M.F.)
plăți tipărire și transport
H.G. nr.265/1995
gaze naturale provenite din import, scutire temporară de la plată, condiții
H.G. nr.1369/1996    [aprobare]
investiții directe
achiziții de pe piața internă, scutiri, condiții
O.U.G. nr.92/1997
aport în natură la capitalul social al unei societăți comerciale/asociație în participațiune/asociație familială, scutire T.V.A, condiții
O.U.G. nr.92/1997
îngrășăminte chimice
O.U.G. nr.18/1997
H.G. nr.505/1997
lista produselor provenite din import
O. nr.963/1998   (M.F.)
modele
pentru
ajutoare sau împrumuturi nerambursabile și donații ale persoanelor fizice
O. nr.2.050/1998   (M.F.)
echipamente și servicii achiziționate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine
O. nr.2.050/1998   (M.F.)
utilaje, echipamente și servicii finanțate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, inclusiv donații ale persoanelor fizice
O. nr.725/2000   (M.F.)
plată, stingere, modalități, condiții, aprobare Instrucțiuni
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.897/2001   (M.F.P.)
plătitori, înregistrare fiscală, declarații, termen
O.G. nr.82/1998
rambursare, documentație, agenți economici, condiții
O. nr.2.627/1998   (M.F.)
reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
regim juridic, norme de aplicare
O.U.G. nr.17/2000
H.G. nr.401/2000
regimul bunurilor și serviciilor destinate misiunilor diplomatice și instituțiilor asimilate, acreditate în România, cereri restituire sumă încasată T.V.A., condiții
O. nr.2.049/1998   (M.F.)
O. nr.2.050/1998   (M.F.)
restituire
cumpărătorilor persoane fizice, care nu au domiciliul în România, condiții
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.1.346/2000   (M.F.)
în contul Ambasadei RF Germania, condiții
H.G. nr.171/2000
pentru bunurile și serviciile utilizate în cadrul programelor de asistență economică, tehnică și domenii conexe, acordate de SUA, procedură
H.G. nr.433/2001
scutire, stimulare investiții directe
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
scutiri
bunuri importate
bunuri și servicii achiziționate cu credit extern, informatizare, sistem de gestionare finanțe publice
O.U.G. nr.52/1997
bunuri și/sau prestări de servicii prevăzute în anexa la H.G. nr. 211/2000, condiții
O.U.G. nr.208/2000
de bunuri și a unor servicii contractate în 1999, destinate M.I.
O.U.G. nr.148/2001
de bunuri și servicii, efectuare în anul 2001 pentru înzestrarea M.Ap.N.
O.U.G. nr.92/2001
de companii de navigație maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim internațional, condiții
O.G. nr.116/1998
H.G. nr.302/1999
O. nr.638/1999   (M.F.)
de la garantarea plății T.V.A., metodologie
O. nr.977/2000   (M.F.)
echipamente sportive și materiale, instalații, aparatură sportivă, condiții
L. nr.69/2000
executarea silită în exercitarea creanțelor Băncii Agricole -S.A.
O.U.G. nr.43/1997
importuri
în zone defavorizate
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001
livrări de bunuri și prestări de serviciu, operațiuni de import
Loteria Română
O.U.G. nr.159/1999
miere de albine destinată comerțului
L. nr.89/1998
pentru construcția de locuințe, consolidarea și reabilitarea locuințelor existente, condiții
L. nr.114/1996
pentru investiții necesare activităților din parcurile industriale
O.G. nr.65/2001
pentru S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
O.U.G. nr.110/2000
S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex "-S.A. Galați, condiții
O.U.G. nr.119/2001
H.G. nr.1.100/2001
suspendarea plății la organele vamale, condiții
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.566/2000   (M.F.)
și servicii efectuate de prestatorii străini, înzestrare Serviciul de Telecomunicații Speciale
L. nr.327/2001
soluții pentru aplicarea O.U.G. nr. 17/2000
Decizie nr.1/2001   (M.F.P.)
stingere obligații ale unor institute finanțate de la buget prin exceptarea de la plata TVA, precizări metodologice
L. nr.76/2000
O. nr.1.428/2000   (M.F.)
suspendare plată de către organele vamale, condiții, mod de atestare
O. nr.2.509/1998   (M.F.)
O. nr.566/2000   (M.F.)
suspendarea plății pentru bunurile importate, pentru ajutorul nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei
O.U.G. nr.213/2000
și impozit pe venit, soluții de aplicare a unor prevederi
Decizie nr.2/2001   (M.F.P.)
vânzare de bunuri și prestări de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, reprezentanțelor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalului diplomatic al acestora
vezi:  Zone defavorizate


Luni, 15 iulie 2024, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.