INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
MineriMinistereMinisterul Administrației Publice
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Ministere
aparat, personal angajat, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.1.084/2001
comisii de dialog social în ministere și prefecturi
H.G. nr.314/2001
conlucrare cu Serviciul de Informații Externe
L. nr.1/1998
demnitari
avere, obligația declarării
L. nr.115/1996
interdicția de a face parte din adunările generale ale acționarilor și din Consiliul de administrație al agenților economici
H.G. nr.755/1994
pașapoarte
O.G. nr.65/1997
gestionarea resurselor umane și evaluarea performanțelor individuale
L. nr.154/1998
H.G. nr.510/1998
grup ministerial pentru monitorizarea reformei administrației în domeniul respectiv, constituire, obiective
H.G. nr.951/2001
înființarea funcției de secretar general
H.G. nr.43/1998
înlocuirea denumirii unor ministere din cuprinsul unor acte normative
O.U.G. nr.2/2001
limite maxime în cadrul cărora se face stingerea obligațiilor de plată, stabilire, condiții
L. nr.76/2000
O. nr.1.428/2000   (M.F.)
măsuri referitoare la organizare și funcționare
O.U.G. nr.291/2000
mod de acționare în activitatea regiilor autonome
H.G. nr.488/1992
normative de cheltuieli, condiții
O.G. nr.80/2001
organizare în subordinea Guvernului
Constituția României
plata contribuției pentru valoarea asistenței tehnice acordată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Viena, A.I.E.A.
O.G. nr.29/1998
proiecte de acte normative, aplicare, norme de tehnică legislativă
L. nr.24/2000
proiecte de coduri și alte acte normative, colaboratori externi, plată, condiții
O.G. nr.85/1998
regim juridic
L. nr.90/2001
și alte organe centrale, aparat, funcții publice
L. nr.188/1999
și Ministerul Finanțelor, exercitare drept de control asupra concesiunilor de interes național, condiții
L. nr.219/1998


Luni, 15 iulie 2024, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.