INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Instalații tehnologiceInstanțe judecătoreștiInstitul Național de Cercetare pentru Sport
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Instanțe judecătorești
acțiune civilă, daune morale, despăgubiri, condiții
O.G. nr.34/2001
acțiuni, cereri, taxe judiciare de timbru
L. nr.146/1997
O. nr.760/C/1999   (M.J.)
aplicare corectă a timbrului judiciar, obligații
O.G. nr.32/1995
asigurarea poliției și pazei
H.G. nr.593/1993
asistenți judiciari, reprezentare asociații patronale și sindicate în unele complete de judecată, condiții
L. nr.92/1992
autoritate judecătorească, înfăptuirea justiției
Constituția României
cerere de chemare în judecată, încălcarea drepturilor garantate pentru protecția persoanelor, prelucrare date cu caracter personal și libera circulație a acestora, scutire de taxe de timbru
L. nr.677/2001
competențe
adopția
O.U.G. nr.25/1997
apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante, condiții
L. nr.255/1998
drepturi electorale
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992
fondul funciar
L. nr.18/1991
împotriva deciziilor CNSAS de aplicare a sancțiunilor disciplinare
H.P. nr.17/2000
în cazul acțiunilor împotriva producătorului pentru pagubele generate de produsele defectuoase
O.G. nr.27/2000
în cazul clauzelor abuzive încheiate între comercianți și consumatori, condiții
L. nr.193/2000
în litigii grele privind greve
L. nr.168/1999
în litigii privind procedura falimentului băncilor
L. nr.83/1998
în materie de asigurări, condiții
L. nr.32/2000
în materie de contravenții, soluționare plângeri și recurs
O.G. nr.2/2001
înregistrarea în registrul comerțului
L. nr.26/1990
înscriere asociații și fundații
O.G. nr.26/2000
litigii, rezolvare
L. nr.29/1990
O.G. nr.26/2000
pentru somații de plată la judecătorii pentru cereri formulate în materie civilă și la tribunale pentru cele formulate în materie comercială
O.G. nr.5/2001
plata ajutorului de șomaj
L. nr.1/1991
proprietatea publică
L. nr.213/1998
regii autonome la data reorganizării
O.U.G. nr.30/1997
și în litigii privind
complete de judecată, constituire
L. nr.92/1992
cooperare autorități române cu Tribunalul internațional pentru urmărirea persoanelor, violare drept internațional umanitar pe teritoriul fostei Iugoslavii, criterii, condiții
L. nr.159/1998
dispoziții speciale privind ședințele de judecată în cauzele privind infracțiunea de trafic de persoane și infracțiunea de pornografie
L. nr.678/2001
executori judecătorești, control, activitate, competență, condiții
L. nr.188/2000
incompatibilități, stabilire pentru funcția de judecător, excepții
Constituția României
interpreți, traducători, folosire, tarife
L. nr.178/1997
H.G. nr.395/1999
O. nr.462/1998   (M.J.)
înființare secții de asigurări sociale și a completelor specializate la nivelul tribunalelor și curților de apel
L. nr.19/2000
litigii, revendicare bunuri preluate de stat, condiții
L. nr.213/1998
militare, organizare
L. nr.54/1993
număr de posturi
H.G. nr.257/1994
organizare, compunere
L. nr.92/1992
organizare și funcționare servicii de reintegrare socială a infractorilor și supraveghere a executării sancțiunilor privative de libertate, pe lângă tribunale
O.G. nr.92/2000
persoane vătămate, apărare drepturi asupra mărcilor și indicațiilor geografice, acțiune penală, plângere prealabilă
L. nr.84/1998
recurs pentru acțiunea în anulare a ordonanței de respingere a cererii creditorului pentru somația de plată
O.G. nr.5/2001
registre de gajuri, operațiuni de publicitate, garanții reale mobiliare, efectuare, condiții
O.G. nr.89/2000
soluționare plângeri împotriva hotărârii de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat, recurs, termen
O.G. nr.102/2000
spații închiriate, tarife de închiriere
H.G. nr.740/1993
state de funcțiuni, aprobate de către Ministerul Justiției
L. nr.50/1996
statutul judecătorilor
Constituția României
tribunal, competența de a judeca în primă instanță actele de terorism
O.U.G. nr.141/2001
ținuta vestimentară în ședințele de judecată, a magistraților și grefierilor
H.G. nr.725/1993


Joi, 23 mai 2024, 21:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.