INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Grupul Român al Uniunii InterparlamentareGuvernul României
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Guvernul României
abilitare de a emite ordonanțe în anul 2001 și la începutul anului 2002
L. nr.324/2001
L. nr.751/2001
abilitarea de a emite ordonanțe referitoare la autorizarea contractării și garantării unor credite externe
L. nr.81/1992
L. nr.58/1993
L. nr.4/1994
acordarea încrederii de către Parlament și pentru realizarea Programului de guvernare
H.P. nr.39/2000
acordarea, prin hotărâre, a cetățeniei române
L. nr.21/1991
acte adoptate, cerințe, măsuri
L. nr.202/1998
L. nr.24/2000
H.G. nr.555/2001
acțiuni de protocol, organizare, finanțare
H.G. nr.392/2001
ajutoare de urgență, acordare pentru calamități naturale, incendii, accidente
L. nr.416/2001
alegeri, asigurare condiții pentru organizare și desfășurare
L. nr.70/1991
L. nr.68/1992
L. nr.69/1992
angajare contracte, împrumuturi externe
L. nr.81/1999
aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.1.084/2001
aparatul de lucru al Guvernului, organizare, funcționare
H.G. nr.985/2001
atribuții, organizare și funcționare, aparat de lucru
L. nr.90/2001
H.G. nr.985/2001
autoritate publică executivă
Constituția României
autovehicule, asigurare facultativă
L. nr.91/1996
buget public național
executare în anul 2000
L. nr.76/2000
L. nr.77/2000
executare în anul 2001
L. nr.191/2001
L. nr.216/2001
executare în anul 2002
L. nr.743/2001
L. nr.744/2001
proiect, elaborare, aprobare
L. nr.72/1996
competențe în amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
L. nr.15/1994
componență, relații cu Parlamentul
H.P. nr.39/2000
contracte, achiziții guvernamentale, licitații
H.G. nr.156/1992
creanțe externe ale României dinaintea datei de 31 decembrie 1989, autorizare, negociere în vederea recuperării
L. nr.29/1994
Departamentul pentru Analiza Instituțională și Socială, înființare, organizare și funcționare
H.G. nr.25/2001
dialog social
H.G. nr.167/1997
H.G. nr.314/2001
finanțe publice, atribuții
L. nr.72/1996
fondul primului ministru
L. nr.40/1991
garanții, împrumuturi externe, contractate de administrația publică locală, condiții
L. nr.189/1998
instituțiile publice din subordine și denumirile funcțiilor de conducere
H.G. nr.566/1998
împuternicirea de a solicita statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei
H.P. nr.28/1991
încheiere și aprobare, acorduri, convenții și alte înțelegeri internaționale
L. nr.4/1991
lucrări de interes național, declararea utilității publice, expropriere
L. nr.33/1994
măsuri pentru protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
L. nr.156/2000
numire
Constituția României
organizarea licitațiilor
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
Plan de acțiune al Programului de Guvernare pe perioada 2001-2004
H.P. nr.39/2000
H.G. nr.455/2001
primul ministru, numire, rol, competență
Constituția României
Program de măsuri de prevenire și apărare împotriva dezastrelor provocate de inundații, alunecări de terenuri și de reconstrucție ecologică, elaborare
H.C.D. nr.31/2001
responsabilitatea ministerială, regim juridic
L. nr.115/1999
responsabilități în aplicarea prevederilor bugetare în anul 2001
L. nr.216/2001
rol, structură, atribuții, program de guvernare, actele Guvernului, răspunderi, încetarea mandatului
Constituția României
Constituția României
Secretariatul General al Guvernului, atribuții, organizare
H.G. nr.900/2001
servicii de reprezentare și protocol, asigurare de către Regia Autonomă Administrația Protocolului de Stat
H.G. nr.854/2000
structură și componență
H.P. nr.39/2000
D. nr.611/2000
și ministere, organizare și funcționare, atribuții
L. nr.90/2001


Vineri, 19 iulie 2024, 17:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.