LEGE nr.135 din 28 octombrie 1996
privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare "Dacia Felix" S.A.și "Credit Bank" - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 264/28 oct. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se autorizează Banca Națională a României, în calitate de împrumutător de ultimă instanță, să acorde societăților bancare "Dacia Felix" - S.A. și "Credit Bank" - S.A. câte un credit destinat acoperirii cererilor de retragere a sumelor reprezentând depozitele populației în limita unui plafon de 10.000.000 lei pe deponent, exclusiv dobânda aferentă, indiferent de moneda în care este constituit depozitul ori de numărul sau mărimea depozitelor.

(2) Nivelul total al creditului se determină avându-se în vedere plafonul menționat. Condițiile de acordare și de utilizare a creditului vor fi stabilite prin norme ale Băncii Naționale a României.

Art. 2. - (1) Sumele reprezentând depunerile populației pentru rambursarea cărora Banca Națională a României acordă credite potrivit art. 1 vor fi depuse imediat de societățile bancare "Dacia Felix" - S.A. și "Credit Bank" - S.A. la Casa de Economii și Consemnațiuni pe numele deponenților. De la data consemnării sumelor la Casa de Economii și Consemnațiuni, deponenții beneficiază de dobândă la termen sau pot dispune în orice alt mod, inclusiv de primirea sumelor în numerar.

(2) Judecătorul sindic și instanța competentă vor supraveghea aplicarea prevederilor alin. (1).

Art. 3. - Recuperarea creditelor prevăzute la art. 1 se va face, cu prioritate, din încasările realizate de societățile bancare "Dacia Felix" - S.A. și "Credit Bank" - S.A. în perioada de reorganizare judiciară, iar în cazul lichidării judiciare a acestora, din fondurile obținute din vânzarea bunurilor averii debitorului, în ordinea de prioritate prevăzută la art. 106 pct. 2 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 28 octombrie 1996.
Nr. 135.


Marți, 21 mai 2024, 00:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.