HOTĂRÂRE nr.697 din 31 mai 2006
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 710/1996 privind intrarea, ieșirea din țară și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize
Textul actului publicat în M.Of. nr. 486/5 iun. 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa "Lista vămilor autorizate să permită intrarea, ieșirea și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize" la Hotărârea Guvernului nr.710/1996 privind intrarea, ieșirea din țară și tranzitul mărfurilor purtătoare de accize, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 27 august 1996, cu completările ulterioare, se completează cu patru noi poziții cu următorul cuprins:

"Biroul Vamal Băneasa (aeroportuar);
Biroul Vamal Timișoara Aeroport (aeroportuar);
Biroul Vamal Arad (aeroportuar);
Biroul Vamal Aeroport Sibiu (aeroportuar)."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 31 mai 2006.
Nr. 697.


Marți, 23 aprilie 2024, 20:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.