HOTĂRÂRE nr.1.220 din 14 octombrie 2003
privind desființarea Facultății militare de educație fizică din cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport - București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 762/30 oct. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Facultatea militară de educație fizică din subordinea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, care funcționează în cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport - București, se desființează.

Art. 2. - (1) În urma desființării, patrimoniul facultății se preia, potrivit legii, de către instituțiile publice care au contribuit la constituirea acestuia, respectiv Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin Academia Națională de Educație Fizică și Sport București.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit situației financiare încheiate la data la care unitatea își încetează activitatea.

Art. 3. - Personalul Facultății militare de educație fizică se preia de către Ministerul Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr.317/1991 privind înființarea și organizarea Facultății militare de educație fizică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.114 din 24 mai 1991, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naționale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat

Ministrul educației, cercetării
și tineretului,
Alexandru Athanasiu

București, 14 octombrie 2003.
Nr. 1.220.


Duminică, 21 iulie 2024, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.