LEGE nr.612 din 13 noiembrie 2002
pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
Textul actului publicat în M.Of. nr. 851/26 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - (1) România declară, în conformitate cu art. 14 paragraful 1 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, că recunoaște competența Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale de a primi și examina plângeri (comunicări) provenind de la persoane care se află în jurisdicția statului român și care susțin că sunt victime ale încălcării de către România a vreunuia dintre drepturile prevăzute în Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr.345/1970.

(2) Fără a aduce atingere reglementărilor art. 14 paragrafele 1 și 2 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, România consideră că aceste prevederi nu atribuie Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale competența de a examina plângeri (comunicări) ale unor persoane care invocă existența și încălcarea unor drepturi colective.

(3) Organismul competent să primească și să examineze plângeri (comunicări) pe plan intern în România, în conformitate cu art. 14 paragraful 2 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, este Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, înființat prin Hotărârea Guvernului nr.1.194/2001.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 noiembrie 2002.
Nr. 612.


Duminică, 21 iulie 2024, 13:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.