LEGE nr.537 din 24 septembrie 2002
privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud
Textul actului publicat în M.Of. nr. 707/27 sep. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud, având în componență satele Dumitrița, Budacu de Sus și Ragla, care provin din comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud. Reședința comunei Dumitrița se stabilește în satul Dumitrița.

(2) Comuna Cetate are în componență satele Orheiu Bistriței, Petriș și Satu Nou, iar ca reședință satul Satu Nou.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dumitrița.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Bistrița-Năsăud și Consiliul Local al Comunei Cetate, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Cetate între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Dumitrița vor fi administrate și gestionate prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul județului Bistrița-Năsăud.

(3) Bugetul comunei Dumitrița pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Bistrița-Năsăud.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cetate și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Dumitrița.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administra ției publice locale din comuna Cetate, județul BistrițaNăsăud, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ


Luni, 11 decembrie 2023, 11:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.