LEGE nr.467 din 9 iulie 2002
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
Textul actului publicat în M.Of. nr. 524/18 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.213 din 28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) taxe asupra activităților dăunătoare sănătății."

2. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - Taxele prevăzute la art. 1 lit. d) se suportă de către:

a) persoanele juridice care realizează încasări din acțiuni publicitare la produsele din tutun, la țigări și la băuturi alcoolice, în cotă de 12% din valoarea acestor încasări;
b) persoanele juridice care realizează venituri din producția de produse din tutun, de țigări și de băuturi alcoolice, în cotă de 2% din veniturile obținute după deducerea accizelor și a taxei pe valoarea adăugată; comercianții care realizează venituri din vânzarea acestor produse datorează o cotă de 2% din adaosul comercial practicat la aceste produse;
c) prevederile lit. b) nu se aplică persoanelor juridice care realizează venituri din vânzările produselor din bere."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Veniturile proprii, realizate potrivit prevederilor art. 3, și taxele asupra activităților dăunătoare sănătății, prevăzute la art. 31, se utilizează pentru finanțarea programelor naționale de sănătate."

4. La anexă, punctul 4 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 9 iulie 2002.
Nr. 467.


Duminică, 21 iulie 2024, 12:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.