LEGE nr.283 din 15 mai 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 368/31 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 2 august 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

"b) pe prima și pe ultima copertă sau pagină din materialele tipărite în presa scrisă;"

2. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

"Art. 101. - Se interzice publicitatea explicită pentru băuturile alcoolice:

a) pe prima și pe ultima copertă sau pagină din materialele tipărite în presa scrisă;
b) pe biletele de călătorie pentru transportul public."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 15 mai 2002.
Nr. 283.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 23:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.