LEGE nr.216 din 23 aprilie 2002
pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 288/29 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"Art. 103. - (1) La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 30-37."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 23 aprilie 2002.
Nr. 216.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.