LEGE nr.17 din 17 februarie 1997
pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedura civila
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/18 feb. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 3301 din Codul de procedură civilă se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 3301. - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.

Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

București, 17 februarie 1997.
Nr. 17.


Miercuri, 17 aprilie 2024, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.