LEGE nr.36 din 31 martie 1997
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.40/1996 privind modificarea și completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 54/1 apr. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.40 din 29 august 1996 privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la majorarea capitalului social al societăților bancare, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.204 din 30 august 1996, cu următoarea modificare:

Articolul 8 alineatul ultim din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, astfel cum a fost modificat și completat prin art. I din Ordonanța Guvernului nr.40/1996, va avea următorul cuprins:

„Majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevăzute mai sus se poate efectua pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu acordul prealabil al Băncii Naționale a României.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 31 martie 1997.
Nr. 36.


Duminică, 23 iunie 2024, 20:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.