ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.121 din 8 octombrie 2001
pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 633/9 oct. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Se suspendă, pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate procedurile având ca obiect adopția copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetățenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetățenie română și cu domiciliul sau cu reședința în străinătate.

Art. 2. - În perioada prevăzută la art. 1 Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și Ministerul Justiției vor reanaliza regimul juridic al adopțiilor internaționale, în scopul armonizării legislației interne cu reglementările și practicile internaționale în domeniu.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

București, 8 octombrie 2001.
Nr. 121.


Duminică, 21 aprilie 2024, 15:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.