LEGE nr.240 din 16 mai 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank
Textul actului publicat în M.Of. nr. 263/22 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renașterea Creditului Românesc" S.A. - Credit Bank, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 3 aprilie 2000, cu următoarea modificare:

- Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 108 și 109 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, recuperarea creditului acordat de Banca Națională a României și a dobânzilor aferente se va face cu prioritate din orice încasări sau fonduri ale Băncii “Renașterea Creditului Românesc” - S.A. Credit Bank, obținute în cursul desfășurării procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2001.
Nr. 240.


Luni, 22 aprilie 2024, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.