ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.242 din 28 noiembrie 2000
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 620/30 noi. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost aprobata și modificată prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 8 noiembrie 2000, se modifică dupa cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2 - (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevazute la art. 1 lit. a), b) și c) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 300.000 lei pentru fiecare an de detenție, de deportare sau de strămutare în alte localități.

(2) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 lit. d) oi e) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunară de 150.000 lei pentru fiecare an în care au facut parte din detașamente de muncă forțată sau au fost în trenul morții.

(3) Persoanele care se afla în situația prevazută la art. 1 lit. f) au dreptul, începând cu luna noiembrie 2000, la o indemnizație lunara de 300.000 lei."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1, va beneficia începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a fost depusă cererea, în condițiile prezentei ordonanțe, de o indemnizație lunara neimpozabilă, daca ulterior nu s-a recăsătorit.

(2) Indemnizația prevazuta la alin. (1) se acordă începând cu luna noiembrie 2000, în cuantum de 300.000 lei lunar."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lânga primul-ministru
pentru minoritați naționale,
Peter Eckstein Kovacs

p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Gheorghe Man,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 28 noiembrie 2000.
Nr. 242.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 01:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.