LEGE nr.137 din 24 iulie 2000
privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 348/26 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Terenul aferent Palatului Parlamentului României, astfel cum a fost delimitat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr.718/1991 și prin Hotărârea Guvernului nr.372/1993, este și rămâne în domeniul public al statului și în administrarea Parlamentului României, prin Camera Deputaților.

(2) Deciziile privitoare la destinația și folosirea terenului prevăzut la alin. (1) se iau prin hotărâre a Parlamentului.

(3) Prin excepție de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, schimbarea regimului juridic al terenului prevăzut la alin. (1) se poate dispune numai prin lege.

Art. 2. - Persoanele fizice sau juridice care au fost expropriate pentru cauză de utilitate publică de terenuri care se află în perimetrul terenului aferent Palatului Parlamentului României, prevăzut la art. 1, vor putea valorifica eventualele pretenții potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 24 iulie 2000.
Nr. 137.


Luni, 05 iunie 2023, 16:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.