LEGE nr.26 din 26 ianuarie 1999
pentru modificarea art. 17 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Textul actului publicat în M.Of. nr. 31/27 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Articolul 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997, astfel cum a fost modificata și completata prin Ordonanța Guvernului nr.11/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 30 ianuarie 1998, aprobata și modificata prin Legea nr. 112/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 9 iunie 1998, se modifica și va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile și actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte institutii publice, cand au ca obiect venituri publice."

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și (3) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și (3) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS


Duminică, 21 iulie 2024, 13:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.