ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.135 din 20 septembrie 1999
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 458/21 sep. 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - (1) Se majorează cu suma de 582.327.142 mii lei, cheltuielile aprobate pentru Ministerul Educației Naționale, la capitolul 57.01 din anexa nr. 3/17 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 și 97 bis din 8 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura capitolului 57.01 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Deficitul bugetului de stat aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 se majorează cu suma prevăzută la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Ministerul Educației Naționale va prezenta Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, limitele majorate ale cheltuielilor de personal, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă în structura bugetului de stat pe anul 1999 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul educației naționale,

Andrei Marga

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 20 septembrie 1999. Nr. 135.

Anexă - MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.