ORDONANȚĂ nr.105 din 30 august 1999
pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 426/31 aug. 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art.1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

„a1) a fost persecutată sau deportată de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice și rasiale;”

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:


Ministru delegat pe lângă primul-ministru
pentru minorități naționale,
Peter Eckstein-Kov.cs

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 august 1999.
Nr. 105.


Joi, 18 aprilie 2024, 07:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.