LEGE nr.93 din 10 noiembrie 1994
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 314/11 noi. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, adoptata in temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994, cu modificarea articolului 16 alineatul (4), care va avea urmatorul cuprins:

"(4) Persoanele definite la art. 4 au obligatia de a pastra timp de 15 ani documentele privind importurile si exporturile de produse strategice efectuate." Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 1 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
IOAN GAVRA


Duminică, 21 iulie 2024, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.