LEGE nr.47 din 7 iulie 1993
cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 153/8 iul. 1993

LEGE NUMAR: 47 DIN 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 153 DIN 8 iulie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Copilul aflat in ingrijirea unei institutii de ocrotire sociala sau medicala de stat, a unei institutii private de ocrotire legal constituita sau incredintat in conditiile legii unei persoane fizice poate fi declarat prin hotarire judecatoreasca abandonat, ca urmare a faptului ca parintii s-au dezinteresat de el, in mod vadit, o perioada mai mare de 6 luni.
Prin dezinteres se intelege incetarea imputabila a oricaror legaturi intre parinti si copil, legaturi care sa dovedeasca existenta unor raporturi parintesti normale.
Dezinteresul manifestat fata de copil poate fi dovedit cu orice mijloc de proba. Institutiile care au in ingrijire copii sint obligate sa comunice autoritatii tutelare sau instantei de judecata, la cererea acestora, numarul vizitelor efectuate, precum si orice fapte ale parintilor care sa poata caracteriza comportamentul parintesc al acestora fata de copil. In acest scop, institutia este obligata sa tina o stricta evidenta a vizitelor si faptelor mentionate.

ART. 2
Cererea pentru declararea abandonului se adreseaza tribunalului judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti pe raza caruia se afla sediul institutiei de ocrotire ori domiciliul persoanei fizice careia i s-a incredintat sarcina ingrijirii copilului.
Sesizarea instantei va fi facuta de conducerea institutiei unde se afla copilul parasit sau de procuror, in termen de 3 luni de la data implinirii termenului de 6 luni de cind parintii au incetat legaturile cu copilul in intelesul celor prevazute la art. 1 alin. 2.
La cererea pentru declararea abandonului se va anexa ancheta sociala efectuata de autoritatea tutelara competenta cu privire la conditiile abandonarii copilului, situatia parintilor, starea psihofizica, de instruire si educare a copilului, conditiile pe care le are si modalitatea de imbunatatire a acestora, precum si orice alte date interesind cresterea, instruirea si educarea copilului. In cadrul anchetei sociale autoritatea tutelara va opina in legatura cu pozitia sa fata de cererea de declarare judecatoreasca a abandonului.
Citarea parintilor, a autoritatii tutelare si a persoanelor prevazute la art. 3 este obligatorie.
Participarea procurorului la proces este obligatorie.

ART. 3
In cazul copiilor aflati in institutiile prevazute la art. 1, abandonul nu va fi declarat daca, inauntrul perioadei de 6 luni ori in timpul judecarii procesului, o ruda pina la gradul IV inclusiv cere sa i se incredinteze copilul spre crestere si educare, iar cererea este apreciata ca fiind in interesul copilului.
Copilul care a implinit virsta de 10 ani va fi ascultat de instanta.

ART. 4
In cazul declararii abandonului, instanta va delega exercitiul drepturilor parintesti institutiei de ocrotire sociala sau medicala de stat sau institutiei private legal constituita ori, dupa caz, altei persoane, in conditiile legii.
Hotarirea este supusa cailor de atac prevazute de lege.

ART. 5
Pentru copiii care la data intrarii in vigoare a legii se afla in institutii de ocrotiri sociale sau medicale de stat, parasiti de parinti de peste 6 6 luni, sesizarea instantei, in conditiile art. 2 alin. 2, se poate face de indata.

ART. 6
Instanta competenta poate decide oricind, la cererea unuia sau a ambilor parinti, redarea exercitiului drepturilor parintesti, daca au incetat imprejurarile care au condus la declararea abandonului si daca redarea exercitiului acestor drepturi este in interesul copilului.
Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica in cazul in care copilul a fost adoptat in conditiile legii.

ART. 7
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 300.000 lei neindeplinirea de catre conducerea institutiilor care au in ingrijire copii a obligatiei prevazute de art. 1 alin. 3 si de art. 2 alin. 2.
Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se vor face de catre personalul cu atributii specifice de control al organului central sau local in subordinea caruia se afla institutia de ocrotire sociala sau sanitara.

ART. 8
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 9
Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. OLIVIU GHERMAN ------------


Duminică, 29 ianuarie 2023, 18:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.