LEGE nr.102 din 21 septembrie 1992
privind stema țării și sigiliul statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 236/24 sep. 1992

LEGE NUMAR: 102 DIN 21/09/92 privind stema tarii si sigiliul statului

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN Monitorul Oficial Nr. 236 DIN 24/09/92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Stema Romaniei

ART. 1
Stema Romaniei simbolizeaza statul roman national, suveran si independent, unitar si indivizibil si se compune din doua scuturi suprapuse: scutul mare si scutul mic.
Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise, tinind in cioc o cruce ortodoxa din aur, in gheara dreapta o sabie, iar in gheara stinga un buzdugan.
Pe pieptul acvilei se gaseste scutul mic sfertuit cu insitiune:
a) in primul cartier este stema Tarii Romanesti:
pe albastru, o acvila de aur cu ciocul si ghearele rosii, tinind in cioc o cruce ortodoxa de aur, insotita de un soare de aur la dreapta si de o luna noua de aur la stinga;
b) in cartierul doi este stema Moldovei: pe rosu, un cap de bour negru, insotit de o stea de aur intre coarne, cu cinci raze, de o roza cu cinci foi la dreapta si de o luna conturnata la stinga, ambele de argint;
c) in cartierul trei este stema Banatului si Olteniei: pe rosu, peste valuri naturale, un pod de aur cu doua deschideri boltite, din care iese un leu de aur tinind un palos in laba dreapta din fata;
d) in cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramuresul si Crisana:
un scut taiat de un briu rosu ingust; in partea superioara, pe albastru, o acvila neagra cu ciocul de aur, iesind din briul despartitor, insotita de un soare de aur la dreapta, de o luna de argint conturata la stinga; in partea inferioara, pe aur, sapte turnuri rosii, crenelate, dispuse pe doua rinduri, patru si trei;
e) in insitiune sint reprezentate tinuturile Marii Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontati, cu cozile ridicate.

ART. 2
Stema Romaniei poate fi confectionata din orice material, poate fi reprodusa in culori, in alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale.
Reprezentarea in alb-negru a stemei se face prin semnele conventionale folosite in heraldica pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egala distanta intre ele; argint = spatiu liber; rosu = linii verticale; albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale.
Daca tehnica grafica nu permite reprezentarea conventionala, se poate utiliza redarea prin conturare.
In cazul reprezentarii conventionale in alb-negru sau al redarii prin conturare, liniile care marcheaza contururile acvilei si ale scutului exterior vor avea de doua ori latimea celorlalte linii din interiorul stemei.

ART. 3
Stema Romaniei, in culori, va fi asezata in sediile tuturor autoritatilor publice, institutiilor de invatamint, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor comerciale ale Romaniei in strainatate, precum si in saloanele navelor sub pavilion romanesc.

ART. 4
Stema Romaniei va fi reprodusa pe sigiliile autoritatilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele si placile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda nationala si pe alte semne monetare emise de Romania, pe insemnele si pe unele accesorii ale uniformelor militare, in conditiile stabilite de Guvernul Romaniei.

ART. 5
Modelul original al stemei tarii este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege.

CAP. 2

Sigiliul statului

ART. 6
Sigiliul statului este insemnul suveranitatii nationale si garanteaza autenticitatea actelor statului.

ART. 7
Pe sigiliul statului este reprezentata stema tarii, cu Romania, in exerga, in partea inferioara.

ART. 8
Sigiliul statului se pastreaza la Ministerul Afacerilor Externe si se alica, potrivit dispozitiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internationale incheiate de Romania.

ART. 9
Modelul original al sigiliului statului este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege.

CAP. 3

Dispozitii finale

ART. 10
Autoritatile publice isi pot elabora insemne heraldice si sigilii proprii, in conditiile legii.
Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aproba de Guvern, la propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Nationale de Heraldica si Genealogie.

ART. 11
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi sint si ramin abrogate:
Decretul nr.972/1968 privind insemnele Republicii Socialiste Romania, publicat in Buletinul Oficial nr. 141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr.510/ 1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Romane, publicat in Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si art. 76 alin.
(1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN


Joi, 21 septembrie 2023, 16:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.