Ordonantă nr.137 din 12 octombrie 2022
de urgentă privind stabilirea cadrului institutional, precum si a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si de abrogare a Directivei 98/79/CE si a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.137 din 12 octombrie 2022
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 995/13 oct. 2022
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro
- cu exceptia art. 34—38, art. 39 alin. (2) lit. c), alin. (3) si (4), care se abrogă la 6 luni de la data publicării anuntului Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la functionarea deplină a Eudamed, în conformitate cu prevederile art. 113 alin. (3) lit. f) din Regulament; cu exceptia art. 29 si art. 39 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), care se abrogă la 24 de luni de la data publicării anuntului prevăzut la lit. a).


Duminică, 04 iunie 2023, 09:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.