ORDONANȚĂ nr.41 din 28 august 1997
privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 28 august 1997
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.201/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 281/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 220/29 aug. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.2.171/1929 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul Căilor Ferate Române
Modifică: H.C.M. nr.425/1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto și pe apa
De văzut și: H.G. nr.352/1990 privind unele masuri de imbunatatire a situatiei economico-financiare in transportul feroviar
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Abrogată: O.G. nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
Respinsă: L. nr.201/2005 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România


Miercuri, 19 iunie 2024, 07:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.