LEGEA nr.286 din 28 decembrie 2010
bugetului de stat pe anul 2011
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.286 din 28 decembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 837/2010
În vigoare: Publicat și în M. Of. nr. 879 bis/28 dec. 2010
Publicare: M.Of. nr. 879/28 dec. 2010
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
  O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  L. nr.22/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.116/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  O.G. nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural (abrogata prin O.U.G. nr.28/2013)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
  L. nr.71/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural (abrogata prin O.U.G. nr.28/2013)
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
  O.U.G. nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  O.U.G. nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
  L. nr.89/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
  L. nr.169/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" (abrogata prin L. nr.105/2011)
  L. nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
  L. nr.69/2010 LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.281/2010 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2011
Modificată: O.G. nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
- rectifică bugetul și modifică art. 28, anexele nr. 3, 10
  O.U.G. nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
- rectifică bugetul de stat


Marți, 07 decembrie 2021, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.