LEGE nr.146 din 24 iulie 1997
privind taxele judiciare de timbru
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.146 din 24 iulie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 177/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 173/29 iul. 1997 text
Rectificare: M.Of. nr. 287/23 oct. 1997
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea
Modifică: D. nr.199/1955 asupra taxelor de timbru
abrogă art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) și k), art. 3 lit. e) și g), art. 9, art. 12 și 13 (numai în ce privește acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanțele judecătorești), precum și art. 6 alin. 2 (modificăt prin Ordonanța Guvernului nr.4/1996);
totodata, abrogă:
O.G. nr.4/1996 privind modificarea plafonului valoric in limita caruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile
abrogă art. 6 alin. 2 din D. nr.199/1955 (modificăt prin Ordonanța Guvernului nr.4/1996);
L. nr.53/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/1996 privind modificarea plafonului valoric in limita caruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile
abrogă art. 6 alin. 2 din D. nr.199/1955 (modificăt prin Ordonanța Guvernului nr.4/1996);
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
abrogă art. 7
  H.G. nr.1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile și cererile introduse la instantele judecatoresti, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acestea (abrogat prin L. nr.146/1997)
art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.14, art.15, art.16
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  O.G. nr.10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice și juridice
abrogă parțial anexa nr.2
  O.G. nr.37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala (abrogata prin O.G. nr.12/1998)
abrogă art.3
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
abrogă art. 150 alin. (3)
  L. nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
  H.G. nr.888/1996 pentru aprobarea statutului Casei de Economii și Consemnatiuni (abrogat prin H.G. nr.1.602/2002)
abrogă art.26 lit.c din anexă
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.454/1997 pentru promulgarea Legii privind taxele judiciare de timbru
Rectificare: M.Of. nr. 287/23 oct. 1997
Referită de: O. nr.2.214/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Modificată: O.G. nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
modifică art. 6 textul introductiv, art. 15 lit. r, art. 17, art. 19; introduce la art. 3 lit. ț1, la art. 9 alin. (7), la art. 15 lit. f1, art. 171
  L. nr.112/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică art. 9 alin. (7), art. 15 lit. f1 și r, art. 17, art. 171, art. 19, art. 25 și art. 26
  L. nr.122/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
  L. nr.26/1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică art. 17
  O.G. nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică art. 6 lit. c, art. 15 lit. o, art. 17, art. 20 alin. (5), art. 30 alin. (2), liniuța a patra; introduce lit. a1 la art. 3, art. 31, art. 81, art. 161, alin. (5) la art. 25
Referită de: O. nr.760/C/1999 al ministrului de stat, ministrul justiției, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Modificată: H.G. nr.752/1999 privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr.146/1997 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizează taxele judiciare de timbru modificând art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 81 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13, conform anexei
  O.U.G. nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale (abrogata prin O.G. nr.34/2001)
modifică art. 15 lit. f1
  O.G. nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică art. 11, art. 20 alin. (5), art. 25 alin. (5); introduce lit. o1 la art. 3, art. 82; abrogă art. 15 lit. f1, abrogă O.U.G. nr. 53/2000
  L. nr.203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
abrogă la data de 22 august. 2002 dispozițiile art. 30 alin. (2) liniuța a 4-a
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza taxele judiciare de timbru modificănd art. 2 alin. (1) si (2), art. 3-7, art. 81 alin. (2), art. 82, art. 9 alin. (1), alin. (4)-(7), art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13; inceteaza aplicabilitatea prevederilor prin care taxele instituite se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete in afara bugetelor locale
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza taxele judiciare de timbru modificând art.2 alin. 1 si 2, art.3 - 7, art. 8 alin. 1, art.81 alin. 2, art.82, art. 9 alin. 1 si alin. 4-7, art. 11 alin. 2, art.12, art.13.
Vezi si: D.C.C. nr.233/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
art. 18 alin. (2)
Modificată: L. nr.195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (abrogata prin L. nr.76/2012)
modifică art. 18, art. 21, art. 25; introduce art. 172, art. 181, art. 251; abrogă art. 22
  O.G. nr.12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
introduce lit. s) la art. 15
  L. nr.52/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
aprobă O.G.nr. 12/2005
  H.G. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 (abrogat succesiv prin H.G. nr.956/2009, H.G. nr.1/2016)
- actualizeaza nivelul taxelor și impozitelor
  L. nr.439/2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- introduce lit. t) la art. 15
  O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- abrogă art.21 alin.(1)
  O.U.G. nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- modifică art. 26, art. 28 alin. (1)
  O.U.G. nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- modifică art. 3 lit. a) și a1), art. 31 alin. (1), art. 19, art. 21; introduce alin. (11) la art. 2, art. 211, art. 212, alin. (21) la art. 23
  L. nr.76/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 75/2008 și modifică art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1); introduce alin. (3) și (4) la art. 26
  D.C.C. nr.778/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 4 din O.G. nr. 34/2001 prin care s-a abrogat art. 15 lit. f1) (termenul se împlinește la data de 13 august 2009), după care opereză dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
  L. nr.276/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 212/2008 și modifică art. 2 alin. (1) și (11), art. 3 lit. c) și j), art. 31, art. 6 lit. c), art. 81 alin. (1), art. 171, art. 19, art. 211 alin. (3), art. 23 lin. (21); introduce art. 32, lit. f) la art. 23 alin. (1); abrogă art. 6 lit. d), art. 9 alin. (1)-(5) și (7)
  L. nr.277/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
- modifică art. 6 lit. c)
  D.C.C. nr.1.202/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) și j), art. 31 alin. (2)-(4) și art. 8 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 81(termenul se împlinește la 22 decembrie 2010) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.202/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) și j), art. 31 alin. (2)-(4) și art. 8 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- art. 81
Modificată: L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- abrogă art. 23 alin. (21)
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 25, art. 251
  L. nr.20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- modifică art. 2 alin. (2); abrogă art. 81
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2 alin. (11), art. 3 lit. a1), art. 3 lit. ț1) și x), art. 82 lit. b), art. 19, art. 26 alin. (4); introduce alin. (12) și (13) la art. 2, lit. y) și z) la art. 3, lit. g) la art. 23 alin. (1), alin. (21) la art. 23; abrogă art. 3 lit. o1) și s), art. 11 alin. (2) liniuța a 3-a
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Abrogată: O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Referită de: Decizie nr.25/2020 DECIZIA nr. 25 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)


Marți, 16 iulie 2024, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.