LEGE nr.109 din 3 mai 2005
privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.109 din 3 mai 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 736/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006 (cu exceptia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17- 19 care intra în vigoare la 15 mai 2005)
Publicare: M.Of. nr. 401/12 mai. 2005 text
Republicare: M.Of. nr. 384/5 iun. 2009
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.351/2005 pentru promulgarea Legii privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liberprofesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Referită de: H.G. nr.1.469/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Modificată: H.G. nr.1.318/2007 privind indexarea unor indemnizații
- indexare indemnizație
  O.G. nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
- modifică art.3, art.5 alin.(2) și (5), art.6, art.8 alin.(2), (3) și (4), art.10 alin.(1) lit.b), d) și i), art.11 alin.(1), art.12 alin.(1), art.13 alin.(2), art.18 alin.(1) și (2); introduce alin.(21) la art.8, alin.(41) la art.8, art.111; abrogă art.7 alin.(2) și (3), art.8 alin.(5), art.11 alin.(2)
dispune republicarea
  H.G. nr.1.147/2008 privind indexarea unor indemnizații acordate în baza unor legi speciale
- indexare indemnizație
  L. nr.123/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
- aprobă cu modificări O.G. nr. 4/2008 și modifică art. 3, art. 8 alin. (21)
Republicare: M.Of. nr. 384/5 iun. 2009


Vineri, 01 martie 2024, 14:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.