LEGE nr.103 din 23 septembrie 1996
Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.103 din 23 septembrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 235/27 sep. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 328/17 mai. 2002 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.26/1976 privind economia vinatului și vinatoarea
Modifică: L. nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetației forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică și privată și economiei vânatului (abrogata prin O.U.G. nr.85/2006)
abrogă art. 7
  L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
abrogă art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a, b și c, pct. 14 lit. a, b și c, pct. 22 lit. a, b și c, pct. 23 și 24
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.475/1996 pentru promulgarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului
Modificată: H.G. nr.82/1998 privind reactualizarea cuantumului despagubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite (abrogat prin H.G. nr.92/2000)
  O.U.G. nr.65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic și protecția vânatului nr.103/1996
  O.U.G. nr.78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogata prin L. nr.407/2006)
  O.U.G. nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogata prin O.U.G. nr.35/2001)
  H.G. nr.92/2000 privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite și a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogat prin L. nr.407/2006)
  O.U.G. nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogata prin O.U.G. nr.35/2001)
  O.U.G. nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
  O.U.G. nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogata prin L. nr.407/2006)
  O. nr.143/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea perioadei de vânare a masculului de căprior
  L. nr.591/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (scoasa din evidenta)
  L. nr.592/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (scoasa din evidenta)
  L. nr.602/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (scoasa din evidenta)
  L. nr.609/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (scoasa din evidenta)
  L. nr.654/2001 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 (abrogata prin L. nr.407/2006)
Republicare: M.Of. nr. 328/17 mai. 2002 text
Modificată: O. nr.491/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea perioadei legale de vânare la specia Coturnix coturnix (prepelița) pentru sezonul de vânătoare 2003/2004
modifică, pentru sezonul de vânatoare 2003, perioada de vânare a speciei prevazute la pct. 29 al anexei nr. 1;
  O.U.G. nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996 (abrogata prin L. nr.407/2006)
modifică lit.g) a alin.(1) a art.36, și introduce alin.(3) la art.36.
Abrogată: L. nr.407/2006 LEGEA vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Derogari:
  L. nr.545/2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogata prin L. nr.46/2008)
prevederile art. 3 alin. (3) și ale art. 4


Marți, 16 aprilie 2024, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.