LEGE nr.95 din 11 mai 2016
privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.95 din 11 mai 2016
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 762/2015
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 369/13 mai. 2016
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- modifică art. 17 alin. (1)lit.a), art. (18) alin. (1) lit. a)-c), art. 20 alin. (1), art. 56 alin. (1); abrogă art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 20 alin. (2) și (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.501/2016 pentru promulgarea Legii privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Modificată: O.U.G. nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
- Suspendă dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) până la data de 1 mai 2017.
  O.U.G. nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 1 alin. (5), art. 4 și art. 6; abrogă art. 1 alin. (3)
  L. nr.162/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 13/2018 și modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4
  O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. d) și art. 8
  O. nr.206/2019 privind aprobarea valorilor preturilor de referintă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităti de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă, aplicabile în semestrul I al anului 2020 (abrogat prin O. nr.94/2020)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 lit. d), art. 8
  L. nr.151/2021 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului si al regimului străinilor
- respinge O.U.G. nr. 75/2018


Vineri, 31 mai 2024, 02:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.